O instytucie

Jesteśmy instytutem badawczym działającym już 60 lat w obszarze transportu kolejowego.
Posiadamy własny tor badawczy i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego.
Jesteśmy jednostką notyfikowaną NB 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Notyfikacja bezterminowa.

WIĘCEJ

Certyfikacja

PCA AC 128Głównym zadaniem systemu certyfikacji wyrobów jest ochrona rynku przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych dla transportu, a zwłaszcza dla kolejnictwa. Procedury certyfikacyjne są formalnym instrumentem, który ma zapewnić spełnienie wymagań stawianych wyrobom.

WIĘCEJ

Realizowane Prace

Instytut Kolejnictwa prowadzi prace badawcze i naukowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Realizowane przez IK prace zostały podzielone na trzy kategorie:

 • Projekty europejskie
 • Prace Badawcze
 • Studia Wykonalności
WIĘCEJ

Seminaria IK

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów Instytutu Kolejnictwa.

Każde ze spotkań jest precyzyjnie dobrane do aktualnych osiągnięć naukowych branży kolejowej. Pracownicy naszego Instytutu a także wybitni specjaliści wygłaszają swoje prezentacje, które są później udostępniane na naszych stronach.

WIĘCEJ

Kalendarz konferencji i sympozjów

Polecanych przez Instytut Kolejnictwa:


WIĘCEJ

Badania, analizy i opinie

Instytut prowadzi prace badawcze, analizy i opinie w dziedzinie transportu szynowego, w szczególności transportu kolejowego. Działamy w następujących obszarach:

 • Infrastruktura
 • Energetyka i Elektronergetyka
 • Sterowanie Ruchem i Telekomunikacja
 • Tabor
 • Materiały i Elementy Konstrukcji
WIĘCEJ

Aprobaty techniczne

Aprobaty techniczne są pozytywną opinią techniczną spełnienia wymagań w zakresie:

 • bezpieczeństwa konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 • ochrony przed hałasem i drganiami,
 • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
WIĘCEJ

Projekt RPMA.01.01.00-14-013/10

Projekt ma badawczo-rozwojowy pt. „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „1RPOWM” Działanie 1.1” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Nr projektu RPMA.01.01.00-14-013/10.

WIĘCEJ

Oferty dla samorządów

W zakresie wszelkich problemów związanych z transportem kolejowym samorządy gmin, powiatów i województw mogą liczyć na Instytut Kolejnictwa w Warszawie.  Atutami IK są wieloletnie doświadczenie we wszystkich dziedzinach kolejnictwa, wyspecjalizowana i doświadczona kadra oraz ugruntowana pozycja międzynarodowa. Przedmiotem możliwej współpracy mogą być zagadnienia przewozów kolejowych na szczeblu wojewódzkim i lokalnym oraz szeroko rozumianej infrastruktury kolejowej.

WIĘCEJ

Nowoczesne kierunki ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego

Cel konferencji:

 • Przybliżenie uczestnikom  europejskich trendów ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z europejskich ośrodków badawczych.
 • Dyskusja na temat wdrożenia EN 45545.
 • Otwarcie i prezentacja nowego Laboratorium Badań Ogniowych.
WIĘCEJ

Niezawodność Transportu Szynowego i Możłiwośći jej Zwiększania

Konferencja organizowana przez Instytut Kolejnictwa będzie platformą wymiany poglądów na jeden z kluczowych problemów transportu szynowego, jakim jest jego niezawodność i możliwości jej zwiększania.

Problematyka metodyczna konferencji dotyczyć będzie:

 1. Doskonalenia metod oceny niezawodności
 2. Wpływu czynników ludzkich na niezawodność i zagrożenia
 3. Metod kształcenia w zakresie niezawodności
WIĘCEJ

Jesteśmy członkiem:

GETA

Realizowane projekty europejskie

 

Facebook Intramail Intranet LinkedIn Twitter

Cykl seminariów

Zapraszamy do udziału w kolejnym z cyklu bezpłatnych seminariów Instytutu Kolejnictwa. Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 maja 2014 r. (wtorek) o godz. 11:00.

Prezentację pt. "Sterowanie pojazdami trakcyjnymi dużej mocy prądu przemiennego" wygłosi Prof. Stanisław Własiewskij (Dalekowschodni Państwowy Uniwersytet Transportu - Chabarowsk Rosja).

Zgłoszenia przyjmowane do 8 maja 2014r.

WIĘCEJ

Fire Conference

25 czerwca 2014r.

Zapraszamy na II Międzynarodową konferencję Nowoczesne kierunki ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego

WIĘCEJ

Nowe Terminy Kursów

Ośrodek Szkoleniowy Badań Ultradźwiękowych zaprasza do wzięcia udziału w kursie w terminach:

 • 07-12.04.2014 – kurs specjalistyczny sektor 8
 • 16-17.05.2014 – kurs doszkalający
 • 19-23.05.2014 – kurs specjalistyczny sektor 8

UWAGA: Zastrzegamy, że terminy mogą ulec zmianie w zależności od liczby uczestników oraz innych wydarzeń losowych.

WIĘCEJ

najnowsze wydawnictwa

European Transport Research Review

Czasopismo "otwartego dostępu" 2013 Tom 5 Numer 4   czytaj więcej


"Elementy dotykowe dla niewidomych - rodzaje, rozwiązania i wymagania ogólne"

Unikalna publikacja Instytutu Kolejnictwa autorstwa dr inż. Janusza Polińskiego. Jest już do nabycia w sklepie internetowym KOW.  czytaj więcej


Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty nie wymagające późniejszych adaptacji do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.  czytaj więcej


okładka Problemów Kolejnictwa

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 159

Najnowszy zeszyt wydawanego przez Instytut czasopisma naukowego przedstawiającego w ujęciu problemowym zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa.  czytaj więcej


Prace Instytutu Kolejnictwa zeszyt nr 145

Ostatnio wydany zeszyt czasopisma informującego o tematyce prac wykonywanych w Instytutcie.  czytaj więcej


Determinanty prędkości pociągów - układ geometryczny i wady toru

Monografia autorstwa prof. Henryka Bałucha oraz prof. Marii Bałuch.  czytaj więcej


Eksploatacyjne metody zwiększania trwałości rozjazdów

Eksploatacyjne metody zwiększana trwałości rozjazdów kolejowych

Wyróżnienie w konkursie ministra infrastruktury.  czytaj więcej


BIBLIOTEKA NAUKOWA
I CZYTELNIA

Książki, czasopisma, karty UIC, normy
Zapraszamy
w dni robocze od 9.00 do 15.00.

Wspieramy akcję "Bezpieczny przejazd"

Korzystamy z usług HRS