O instytucie

Jesteśmy instytutem badawczym działającym już 60 lat w obszarze transportu kolejowego.
Posiadamy własny tor badawczy i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego.
Jesteśmy jednostką notyfikowaną NB 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Notyfikacja bezterminowa.

WIĘCEJ

Realizowane Prace

Instytut Kolejnictwa prowadzi prace badawcze i naukowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Realizowane przez IK prace zostały podzielone na trzy kategorie:

 • Projekty europejskie
 • Prace Badawcze
 • Studia Wykonalności
WIĘCEJ

Kalendarz konferencji i sympozjów

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

organizowana przez Instytut Kolejnictwa

 

KOLEJOWE OKRĘGI BADAWCZE

Konferencja zorganizowana pod patronatem
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA *
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO *
PREZESA POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH S.A. *
MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU KOLEI
 * Organizator wystąpił o wyrażenie zgody na udzielenie patronatu

Trzebnica 8 - 9 czerwca 2016 r.


Konferencja będzie poprzedzona obchodami jubileuszu 
20-lecia Okręgu Doświadczalnego w Żmigrodzie,
 które odbędą się

 7 czerwca 2016 r. Trzebnica - Żmigród

 

Informacje  organizacyjne

1. Miejsce konferencji: Trzebnica, hotel Trzebnica, ul. Leśna 2

Żmigród, Bychowo 1B – Ośrodek Eksploatacji Toru Doświadczalnego – wizyta techniczna

2. Termin konferencji: 8 - 9 czerwca 2016 r.

3. Język konferencji: polski, angielski

4. Wszystkie przesłane artykuły będą recenzowane i kwalifikowane przez Radę Programową do prezentacji podczas sesji posterowej. Jednostronicowe streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim (przygotowane zgodnie ze „Wskazówkami dla Autorów” - wzór streszczenia) zostaną wydrukowane w Materiałach Konferencyjnych. Tekst artykułu powinien być napisany w języku polskim lub angielskim zgodnie z wymaganiami wydawniczymi ( „Wskazówki dla Autorów” - wzór artykułu). Objętość artykułu nie powinna przekraczać dziesięciu stron formatu A4, włączając rysunki, tabele oraz wykaz literatury. Artykuły po dwóch pozytywnych recenzjach zostaną wydane w czasopiśmie PROBLEMY KOLEJNICTWA.

5. Opłata konferencyjna:

- 1460,00 zł brutto od osoby – nocleg w pokoju jednoosobowym,

- 1350,00 zł brutto od osoby – nocleg w pokoju dwuosobowym,

Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikację artykułów, zakwaterowanie, wyżywienie, przerwy kawowe, udział w imprezach towarzyszących.

6. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu możliwe jest wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.ikolej.pl

7. Terminy:

- zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z podaniem tytułu artykułu   31.01.2016 r.

- przesłanie streszczeń  I pełnych tekstów artykułów                                      31.03.2016 r.

- potwierdzenie przyjęcia artykułów                                                                    30.04.2016 r.

- wniesienie opłaty konferencyjnej                                                                     15.05.2016 r.

8. Opłatę konferencyjną (w PLN) należy wpłacać na konto z podaniem imienia i nazwiska uczestnika/-ów wraz z nazwą i numerem NIP instytucji.

Adresat:

Instytut Kolejnictwa

ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

Nr konta bankowego: PL 04 1750 0009 0000 0000 0191 8877

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10

z dopiskiem: Konferencja KOLEJOWE OKRĘGI BADAWCZE

9. Kontakt:

tel.: +48 516 039 535, +48 22 47 31 500, +48 22 47 31 544

fax: +48 22 610 75 97

e-mail: rtr@ikolej.pl

Informacje o konferencji można znaleźć na stronie: www.ikolej.pl

WIĘCEJ

Kalendarz konferencji i sympozjów

 

WIĘCEJ

Badania, analizy i opinie

Instytut prowadzi prace badawcze, analizy i opinie w dziedzinie transportu szynowego, w szczególności transportu kolejowego. Działamy w następujących obszarach:

 • Infrastruktura
 • Energetyka i Elektronergetyka
 • Sterowanie Ruchem i Telekomunikacja
 • Tabor
 • Materiały i Elementy Konstrukcji
WIĘCEJ

Aprobaty techniczne

Aprobaty techniczne są pozytywną opinią techniczną spełnienia wymagań w zakresie:

 • bezpieczeństwa konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 • ochrony przed hałasem i drganiami,
 • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
WIĘCEJ

Projekt RPMA.01.01.00-14-013/10

Projekt ma badawczo-rozwojowy pt. „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „1RPOWM” Działanie 1.1” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Nr projektu RPMA.01.01.00-14-013/10.

WIĘCEJ

Oferty dla samorządów

W zakresie wszelkich problemów związanych z transportem kolejowym samorządy gmin, powiatów i województw mogą liczyć na Instytut Kolejnictwa w Warszawie.  Atutami IK są wieloletnie doświadczenie we wszystkich dziedzinach kolejnictwa, wyspecjalizowana i doświadczona kadra oraz ugruntowana pozycja międzynarodowa. Przedmiotem możliwej współpracy mogą być zagadnienia przewozów kolejowych na szczeblu wojewódzkim i lokalnym oraz szeroko rozumianej infrastruktury kolejowej.

WIĘCEJ

Jesteśmy członkiem:

GETA

 

 
Facebook Intramail Intranet LinkedIn Twitter

ZACHĘCAMY DO LEKTURY

ARCHIWUM

PROGRAM "INNOTECH"


INSTYTUT KOLEJNICTWA INFORMUJE O UDZIALE W PROJEKCIE

"Innowacyjna technologia produkcji zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych"
Projekt realizowany w ramach Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej In-Tech
https://www.youtube.com/embed/XTtRpS0Om20
https://www.youtube.com/embed/dym4eq_G22E
https://www.youtube.com/embed//li7J2rVHluk
http://kzn.pl/switcher/

WIĘCEJ

Cykl seminariów

Już dziś serdecznie zapraszamy na trzecie bezpłatne seminarium Instytutu Kolejnictwa

mgr inż. Witold Olpiński

przedstawi prezentację pt.:

Nierozwiązane problemy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w świetle nowego rozporządzenia nr 1744 z 20.10.2015r

zapraszamy  8 marca (wtorek) o godz. 11:00

Zachęcamy do zapoznania się z programem seminariów na 2016 rok.

WIĘCEJ

najnowsze wydawnictwa

Prace Instytutu Kolejnictwa nr 148

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.   czytaj więcej


Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty nie wymagające późniejszych adaptacji do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.  czytaj więcej


okładka Problemów Kolejnictwa

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 159

Najnowszy zeszyt wydawanego przez Instytut czasopisma naukowego przedstawiającego w ujęciu problemowym zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa.  czytaj więcej


BIBLIOTEKA NAUKOWA
I CZYTELNIA

Książki, czasopisma, karty UIC, normy
Zapraszamy
w dni robocze od 10.00 do 15.00.

Wspieramy akcję "Bezpieczny przejazd"

Korzystamy z usług HRS