O Instytucie

Jesteśmy instytutem badawczym działającym już 70 lat w obszarze transportu kolejowego.
Posiadamy własny tor badawczy i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego.
Jesteśmy jednostką notyfikowaną NB 1467 do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności kolei w Unii Europejskiej. Notyfikacja bezterminowa.

WIĘCEJ

Certyfikacja

Głównym zadaniem systemu certyfikacji wyrobów jest ochrona rynku przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych dla transportu, a zwłaszcza dla kolejnictwa. Procedury certyfikacyjne są formalnym instrumentem, który ma zapewnić spełnienie wymagań stawianych wyrobom.

WIĘCEJ

Projekty europejskie

 

Instytut Kolejnictwa prowadzi prace badawcze i naukowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Projekty europejskie:

 • Krajowe
 • Międzynarodowe
WIĘCEJ

Badania, analizy i opinie

Instytut prowadzi prace badawcze, analizy i opinie w dziedzinie transportu szynowego, w szczególności transportu kolejowego. Działamy w następujących obszarach:

 • Infrastruktura
 • Energetyka i Elektronergetyka
 • Sterowanie Ruchem i Telekomunikacja
 • Tabor
 • Materiały i Elementy Konstrukcji
WIĘCEJ

Krajowe Oceny Techniczne

Instytut Kolejnictwa jest wyznaczony, decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nr 1/KJOT/WB/18 z dnia 06.08.2018, jako Krajowa Jednostka Oceny Technicznej. Na wniosek producentów wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dla wyrobów budowlanych przeznaczonych do zastosowań w nawierzchniach szynowych oznaczonych kodami (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233):

 • 1. Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego
 • 8. Geotekstylia, geomembrany i wyroby związane
 • 13. Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze
 • 18. Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków
 • 20. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze
 • 24. Kruszywa
 • 33. Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty
WIĘCEJ

RPMA.01.01.00-14-e210/20-00

Zakup i modernizacja nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej do Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

 

 

Film promocyjny

WIĘCEJ

POIR 04.01.01.00-0011/17

Poddziałanie 4.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

 

Film promocyjny


WIĘCEJ

RPMA.01.01.00-14-9845/17-00

Projekt Zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej dla Instytutu Kolejnictwa

 

 

Film promocyjny


WIĘCEJ

V Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Kierunki Ochrony Przeciwpożarowej Taboru

Termin:  10-11 maja 2022 r. Warszawa

Miejsce:

Hotel MARRIOTT w Warszawie

INSTYTUT KOLEJNICTWA

Cel konferencji:

 • Przybliżenie uczestnikom międzynarodowych trendów ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z międzynarodowych ośrodków badawczych.
 • Prezentacja Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Kolejnictwa.

 


WIĘCEJ

Sympozjum Młodych Talentów Instytutu Kolejnictwa

Miejsce obrad: Sala Narad nr 184, Instytutu Kolejnictwa, Warszawa

Cel Sympozjum:

 • Prezentacja osiągnięć naukowych i zawodowych uczestników.
 • Wymiana informacji o pracach realizowanych w komórkach organizacyjnych Instytutu Kolejnictwa.
 • Wymiana doświadczeń związanych z prezentowaniem i publikowaniem swoich osiągnięć.
 • Przygotowanie młodych pracowników IK do samodzielnej działalności naukowej i badawczej.
WIĘCEJ

Jesteśmy członkiem:


Intramail -- Intranet --

..

Twitter
LinkedIn
Facebook

Instytut Kolejnictwa posiada status jednostki notyfikowanej nr 1467 oraz jednostki wyznaczonej

Instytut Kolejnictwa  (IK) został wyznaczony do wykonywania zadań jednostki wyznaczonej przeprowadzającej ocenę zgodności podsystemu "INFRASTRUKTURA", "ENERGIA", "STEROWANIE - urządzenia pokładowe", "STEROWANIE - urządzenia przytorowe" oraz "TABOR"

WIĘCEJ

Cykl seminariów

W imieniu Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowo-technicznym, organizowanym przez Instytut Kolejnictwa.

Najbliższe seminarium pt. „Koncepcja budowy połączenia kolejowego Otwock – Karczew – Konstancin-Jeziorna”, które odbędzie się 3 października 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 50. Referat wygłosi: mgr inż. Szymon Klemba z Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa

Przewidywany czas trwania: ok. 2 godz. Seminarium jest bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (wraz z ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) pocztą elektroniczną do 28 września 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy

WIĘCEJ

NEWSLETTER

Aktualne Terminy Kursów

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkoleniowy Badań Ultradźwiękowych Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji zaprasza do wzięcia udziału w kursach organizowanych w tym roku.

WIĘCEJ

Certyfikacja Systemów Zarządzania Jakością

Certyfikat  nr C QMS IK 01/2017-01 Produkcja i sprzedaż elementów systemu i systemu przytwierdzenia szyn do podkładów betonowych oraz uchwytów dociskowych elektrycznego ogrzewania rozjazdów wydany  dla spółki  INTERFREZ sp. z o. o.  został   wycofany dnia 28 listopada 2019 r.

WIĘCEJ

Najnowsze publikacje

Prace Instytutu Kolejnictwa Zeszyt Nr 171

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.  czytaj więcej


Railway safety, security and cybersecurity. Comprehensive approach to safety of the guided transport systems.

Od początku istnienia transportu kolejowego, przemieszczaniu dużych mas z rozsądną prędkością towarzyszyło przestrzeganie wielu zasad bezpieczeństwa. Od samego początku szczególną rolę odgrywała...  czytaj więcej


BADANIA NAUKOWE DLA ROZWOJU TRANSPORTU SZYNOWEGO Młoda kadra Instytutu Kolejnictwa w realizacji projektów badawczych

Działalność naukowa Instytutu Kolejnictwa jest prowadzona w ramach licznych projektów badawczych. Obejmuje szeroki zakres prac z obszaru transportu szynowego. Efektywna realizacja zadań wymaga...  czytaj więcej


TRANSFORMACJA MIEJSKIEGO TRANSPORTU ELEKTRYCZNEGO NA UKRAINIE PO 1991 ROKU

Przygotowana przez polsko-ukraiński zespół autorów monografia, dotycząca transformacji systemów miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie po 1991 roku, jest pierwszym tego typu kompleksowym...  czytaj więcej


Overview of the Key Electromagnetic Compatibility Issues in High-Speed Rail Direct-Current Traction Operation

dr. inż. Andrzej Białoń i prof. dr. inż. Victora G. Sychenki   czytaj więcej


Rola okręgu doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w badaniach taboru i infrastruktury kolejowej

dr inż. Andrzej Massel  czytaj więcej


Metody i narzędzia oceny wykorzystania infrastruktury transportowej na przykładzie badań infrastruktury kolejowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2019

dr inż. Andrzej Massel  czytaj więcej


Referencyjny model funkcjonalny wspierania bezpieczeństwa i ochrony transportu kolejowego przez systemy z transmisją danych

Monografia autorstwa: Marek Pawlik  czytaj więcej


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wydawnictwami.

czytaj więcej

 

 

Wspieramy akcję "Bezpieczny przejazd"