O instytucie

Jesteśmy instytutem badawczym działającym już 60 lat w obszarze transportu kolejowego.
Posiadamy własny tor badawczy i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego.
Jesteśmy jednostką notyfikowaną NB 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Notyfikacja bezterminowa.

WIĘCEJ

Certyfikacja

Głównym zadaniem systemu certyfikacji wyrobów jest ochrona rynku przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych dla transportu, a zwłaszcza dla kolejnictwa. Procedury certyfikacyjne są formalnym instrumentem, który ma zapewnić spełnienie wymagań stawianych wyrobom.

WIĘCEJ

Realizowane Prace

Instytut Kolejnictwa prowadzi prace badawcze i naukowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Realizowane przez IK prace zostały podzielone na trzy kategorie:

  • Projekty europejskie
  • Prace Badawcze
  • Studia Wykonalności
WIĘCEJ

Kalendarz konferencji i sympozjów

WIĘCEJ

Kalendarz konferencji i sympozjów

WIĘCEJ

Kalendarz konferencji i sympozjów

 

 

 

 

 

 

 

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W TRANSPORCIE SZYNOWYM

 

 


 


WIĘCEJ

Badania, analizy i opinie

Instytut prowadzi prace badawcze, analizy i opinie w dziedzinie transportu szynowego, w szczególności transportu kolejowego. Działamy w następujących obszarach:

  • Infrastruktura
  • Energetyka i Elektronergetyka
  • Sterowanie Ruchem i Telekomunikacja
  • Tabor
  • Materiały i Elementy Konstrukcji
WIĘCEJ

Aprobaty techniczne

UWAGA: NOWE PRZEPISY KRAJOWE

W związku z wejściem w życie aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. RP z dnia 13.08.2015 r., poz. 1165);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych;

Instytut Kolejnictwa od dnia 1 stycznia 2017 r. nie udziela, nie przedłuża oraz nie nowelizuje aprobat technicznych.

Jednocześnie informujemy, że złożyliśmy stosowny wniosek i oczekujemy na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczącą wyznaczenia Instytutu Kolejnictwa jako Krajowej Jednostki Oceny Technicznej.

WIĘCEJ

Projekt RPMA.01.01.00-14-013/10

Projekt  badawczo-rozwojowy pt. „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „1RPOWM” Działanie 1.1” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Nr projektu RPMA.01.01.00-14-013/10.

WIĘCEJ

POIŚ.01.03.01-00-0146/16

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów budowlanych wraz z towarzyszącą linią ciepłowniczą” nr POIŚ.01.03.01-00-0146/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa  Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


WIĘCEJ

Jesteśmy członkiem:

GETA

Aktualnie uczestniczymy w projekcie
Facebook Intramail Intranet LinkedIn Twitter

NEWSLETTER

Cykl seminariów

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym z cyklu seminariów naukowo-technicznych, organizowanych przez Instytut Kolejnictwa.

Prezentacje pt." Kształtowanie oferty przewozowej – zintegrowane rozkłady jazdy" wygłoszą: mgr inż. Piotr Chyliński i mgr inż. Szymon Klemba

Seminarium jest bezpłatne.

Zapraszamy 11 kwietnia (wtorek) o godz. 11:00

Osoby zainteresowane udziałem proszę o zgłoszenia pocztą elektroniczną lub przez kancelarię do dnia 6 kwietnia 2017 r.

WIĘCEJ

Aktualne Terminy Kursów

Instytut Kolejnictwa serdecznie zaprasza w imieniu Ośrodka Szkoleniowego Badań Ultradźwiękowych do wzięcia udziału w kursach organizowanych w tym roku.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkoleń na rok 2017.

WIĘCEJ

PROGRAM "INNOTECH"


INSTYTUT KOLEJNICTWA INFORMUJE O UDZIALE W PROJEKCIE

"Innowacyjna technologia produkcji zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych"
Projekt realizowany w ramach Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej In-Tech
https://www.youtube.com/embed/XTtRpS0Om20
https://www.youtube.com/embed/dym4eq_G22E
https://www.youtube.com/embed//li7J2rVHluk
http://kzn.pl/switcher/

WIĘCEJ

 

najnowsze wydawnictwa

Prace Instytutu Kolejnictwa nr 152

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.   czytaj więcej


Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym

Monografia autorstwa: A. Rojek  czytaj więcej


Kompatybilność elektromagnetyczna zasilania trakcji elektrycznej prądu stałegona przy ruchu pociągów z podwyższonymi prędkościami

Przedstawiamy publikację ekspertów: dr. inż. A. Białonia z Instytutu Kolejnictwa oraz prof. dr. hab. inż. W.G Syczenko z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu inżynierów transportu im. akademika Łazariana.  czytaj więcej


Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 171

Najnowszy zeszyt wydawanego przez Instytut czasopisma naukowego przedstawiającego w ujęciu problemowym zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa.  czytaj więcej


Informacja pasażerska na kolei

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


Rola kolei w transporcie intermodalnym

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty nie wymagające późniejszych adaptacji do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.  czytaj więcej


BIBLIOTEKA NAUKOWA
I CZYTELNIA

Książki, czasopisma, karty UIC, normy
Zapraszamy
w dni robocze od 10.00 do 15.00.

Wspieramy akcję "Bezpieczny przejazd"

Korzystamy z usług HRS