O instytucie

Jesteśmy instytutem badawczym działającym już 65 lat w obszarze transportu kolejowego.
Posiadamy własny tor badawczy i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego.
Jesteśmy jednostką notyfikowaną NB 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Notyfikacja bezterminowa.

WIĘCEJ

Certyfikacja

Głównym zadaniem systemu certyfikacji wyrobów jest ochrona rynku przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych dla transportu, a zwłaszcza dla kolejnictwa. Procedury certyfikacyjne są formalnym instrumentem, który ma zapewnić spełnienie wymagań stawianych wyrobom.

WIĘCEJ

Realizowane Prace

Instytut Kolejnictwa prowadzi prace badawcze i naukowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Realizowane przez IK prace zostały podzielone na trzy kategorie:

 • Projekty europejskie
 • Prace Badawcze
 • Studia Wykonalności
WIĘCEJ

Kalendarz konferencji i sympozjów

WIĘCEJ

Kalendarz konferencji i sympozjów

WIĘCEJ

Kalendarz konferencji i sympozjów

 

 

 

 

 

 

 

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W TRANSPORCIE SZYNOWYM

 

Warszawa, 15 - 16 listopada 2017r.


 


WIĘCEJ

Badania, analizy i opinie

Instytut prowadzi prace badawcze, analizy i opinie w dziedzinie transportu szynowego, w szczególności transportu kolejowego. Działamy w następujących obszarach:

 • Infrastruktura
 • Energetyka i Elektronergetyka
 • Sterowanie Ruchem i Telekomunikacja
 • Tabor
 • Materiały i Elementy Konstrukcji
WIĘCEJ

Krajowe Oceny Techniczne

Instytut Kolejnictwa jest wyznaczony, decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nr 1/KJOT/WB/17 z dnia 13.03.2017, jako Krajowa Jednostka Oceny Technicznej. Na wniosek producentów wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dla wyrobów budowlanych przeznaczonych do zastosowań w nawierzchniach szynowych oznaczonych kodami (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966):

 • 1. Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego
 • 8. Geotekstylia, geomembrany i wyroby związane
 • 13. Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze
 • 18. Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków
 • 20. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze
 • 24. Kruszywa
 • 33. Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty
WIĘCEJ

Projekt RPMA.01.01.00-14-013/10

Projekt  badawczo-rozwojowy pt. „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „1RPOWM” Działanie 1.1” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Nr projektu RPMA.01.01.00-14-013/10.

WIĘCEJ

POIŚ.01.03.01-00-0146/16

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów budowlanych wraz z towarzyszącą linią ciepłowniczą” nr POIŚ.01.03.01-00-0146/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa  Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


WIĘCEJ

Jesteśmy członkiem:

GETA

Aktualnie uczestniczymy w projekcie
Facebook Intramail Intranet LinkedIn Twitter

POIŚ.01.03.01-00-0146/16

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów budowlanych wraz z towarzyszącą linią ciepłowniczą” nr POIŚ.01.03.01-00-0146/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa  Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


WIĘCEJ

NEWSLETTER

Cykl seminariów

Szanowni Państwo,
W imieniu Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium naukowo-technicznym, organizowanym przez Instytut Kolejnictwa w dniu 5 września 2017r. o godz. 11.00

Tematyka seminarium będzie obejmowała wystąpienia

 1. Michał Litwin (Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych)

Docelowy kształt polskiej sieci kolejowej

 1. Jan Raczyński (Instytut Kolejnictwa)

Strukturalne i jakościowe braki w polskiej sieci kolejowej

 1. Andrzej Massel – Zastępca Dyrektora ds.Studiów i Projektów Badawczych (Instytut Kolejnictwa)

Potrzeby w zakresie elektryfikacji linii kolejowej w Polsce

 1. Szymon Klemba (Instytut Kolejnictwa)
 • Zapotrzebowanie na przewozy a inwestycje w sieć kolejową
 • Narzędzia wspomagające modelowanie systemów transportowych (prezentacja VISUM)
 1. Ewelina Choromańska, Paweł Pokora (Instytut Kolejnictwa)

Modele mikrosymulacyjne jako narzędzie wspomagające proces projektowania infrastruktury

Seminarium jest bezpłatne.

Zapraszamy.

WIĘCEJ

Cykl seminariów

Szanowni Państwo,
W imieniu Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium naukowo-technicznym, organizowanym przez Instytut Kolejnictwa.

Zapraszamy 12 września (wtorek) godz. 11:00
dr inż. J. Młyńczak, mgr inż. M. Gołębiewski "Badania i wdrażanie nieżarowych źródeł światła dla sygnalizacji kolejowej"

Seminarium jest bezpłatne.

Zapraszamy.

WIĘCEJ

Aktualne Terminy Kursów

Instytut Kolejnictwa serdecznie zaprasza w imieniu Ośrodka Szkoleniowego Badań Ultradźwiękowych do wzięcia udziału w kursach organizowanych w tym roku.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkoleń na rok 2017.

WIĘCEJ

PROGRAM "INNOTECH"


INSTYTUT KOLEJNICTWA INFORMUJE O UDZIALE W PROJEKCIE

"Innowacyjna technologia produkcji zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych"
Projekt realizowany w ramach Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej In-Tech
https://www.youtube.com/embed/XTtRpS0Om20
https://www.youtube.com/embed/dym4eq_G22E
https://www.youtube.com/embed//li7J2rVHluk
http://kzn.pl/switcher/

WIĘCEJ

 

najnowsze wydawnictwa

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 173

Najnowszy zeszyt wydawanego przez Instytut czasopisma naukowego przedstawiającego w ujęciu problemowym zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa.  czytaj więcej


Łódzki węzeł kolejowy

Monografia pod redakcją naukowa dr inż. Andrzeja Massela  czytaj więcej


Prace Instytutu Kolejnictwa nr 153

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.   czytaj więcej


Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym

Monografia autorstwa: A. Rojek  czytaj więcej


Kompatybilność elektromagnetyczna zasilania trakcji elektrycznej prądu stałegona przy ruchu pociągów z podwyższonymi prędkościami

Przedstawiamy publikację ekspertów: dr. inż. A. Białonia z Instytutu Kolejnictwa oraz prof. dr. hab. inż. W.G Syczenko z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu inżynierów transportu im. akademika Łazariana.  czytaj więcej


Informacja pasażerska na kolei

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


Rola kolei w transporcie intermodalnym

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty nie wymagające późniejszych adaptacji do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.  czytaj więcej


BIBLIOTEKA NAUKOWA
I CZYTELNIA

Książki, czasopisma, karty UIC, normy
Zapraszamy
w dni robocze od 10.00 do 15.00.

Wspieramy akcję "Bezpieczny przejazd"

Korzystamy z usług HRS