O Instytucie

Jesteśmy instytutem badawczym działającym już 70 lat w obszarze transportu kolejowego.
Posiadamy własny tor badawczy i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego.
Jesteśmy jednostką notyfikowaną NB 1467 do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności kolei w Unii Europejskiej. Notyfikacja bezterminowa.

WIĘCEJ

Certyfikacja

Głównym zadaniem systemu certyfikacji wyrobów jest ochrona rynku przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych dla transportu, a zwłaszcza dla kolejnictwa. Procedury certyfikacyjne są formalnym instrumentem, który ma zapewnić spełnienie wymagań stawianych wyrobom.

WIĘCEJ

Projekty europejskie

 

Instytut Kolejnictwa prowadzi prace badawcze i naukowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Projekty europejskie:

 • Krajowe
 • Międzynarodowe
WIĘCEJ

Badania, analizy i opinie

Instytut prowadzi prace badawcze, analizy i opinie w dziedzinie transportu szynowego, w szczególności transportu kolejowego. Działamy w następujących obszarach:

 • Infrastruktura
 • Energetyka i Elektronergetyka
 • Sterowanie Ruchem i Telekomunikacja
 • Tabor
 • Materiały i Elementy Konstrukcji
WIĘCEJ

Krajowe Oceny Techniczne

Instytut Kolejnictwa jest wyznaczony, decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nr 1/KJOT/WB/18 z dnia 06.08.2018, jako Krajowa Jednostka Oceny Technicznej. Na wniosek producentów wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dla wyrobów budowlanych przeznaczonych do zastosowań w nawierzchniach szynowych oznaczonych kodami (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233):

 • 1. Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego
 • 8. Geotekstylia, geomembrany i wyroby związane
 • 13. Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze
 • 18. Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków
 • 20. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze
 • 24. Kruszywa
 • 33. Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty
WIĘCEJ

POIR 04.01.01.00-0011/17

Poddziałanie 4.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

 

Film promocyjny


WIĘCEJ

V Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Kierunki Ochrony Przeciwpożarowej Taboru

Termin:  10-11 maja 2022 r. Warszawa

Miejsce:

Hotel MARRIOTT w Warszawie

INSTYTUT KOLEJNICTWA

Cel konferencji:

 • Przybliżenie uczestnikom międzynarodowych trendów ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z międzynarodowych ośrodków badawczych.
 • Prezentacja Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Kolejnictwa.

 

Komunikat Nr 4

WIĘCEJ

Sympozjum Młodych Talentów Instytutu Kolejnictwa

Miejsce obrad: Sala Narad nr 184, Instytutu Kolejnictwa, Warszawa

Cel Sympozjum:

 • Prezentacja osiągnięć naukowych i zawodowych uczestników.
 • Wymiana informacji o pracach realizowanych w komórkach organizacyjnych Instytutu Kolejnictwa.
 • Wymiana doświadczeń związanych z prezentowaniem i publikowaniem swoich osiągnięć.
 • Przygotowanie młodych pracowników IK do samodzielnej działalności naukowej i badawczej.
WIĘCEJ

Jesteśmy członkiem:

IntramailIntranet

TwitterLinkedInFacebook

Cykl seminariów

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa informujemy o czasowym zawieszeniu seminariów naukowo-technicznych organizowanych przez Instytut Kolejnictwa.

 

WIĘCEJ

NEWSLETTER

Aktualne Terminy Kursów

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkoleniowy Badań Ultradźwiękowych Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji zaprasza do wzięcia udziału w kursach organizowanych w tym roku.

WIĘCEJ

Certyfikacja Systemów Zarządzania Jakością

Certyfikat  nr C QMS IK 01/2017-01 Produkcja i sprzedaż elementów systemu i systemu przytwierdzenia szyn do podkładów betonowych oraz uchwytów dociskowych elektrycznego ogrzewania rozjazdów wydany  dla      spółki  INTERFREZ sp. z o. o.  został   wycofany dnia 28 listopada 2019 r.

WIĘCEJ

Najnowsze publikacje

Prace Instytutu Kolejnictwa Zeszyt Nr 166

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.  czytaj więcej


Referencyjny model funkcjonalny wspierania bezpieczeństwa i ochrony transportu kolejowego przez systemy z transmisją danych

Monografia autorstwa: Marek Pawlik  czytaj więcej


Prace ładunkowe w transporcie kolejowym

Monografia autorstwa J. Poliński  czytaj więcej


Zagrożenia w nawierzchni kolejowej

Monografia autorstwa H. Bałuch  czytaj więcej


Łódzki węzeł kolejowy

Monografia pod redakcją naukową dr. inż. Andrzeja Massela  czytaj więcej


Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym

Monografia autorstwa: A. Rojek  czytaj więcej


Kompatybilność elektromagnetyczna zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego przy ruchu pociągów z podwyższonymi prędkościami

Przedstawiamy publikację ekspertów: dr. inż. A. Białonia z Instytutu Kolejnictwa oraz prof. dr. hab. inż. W.G Syczenko z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu inżynierów transportu im. Akademika Łazariana.  czytaj więcej


Informacja pasażerska na kolei

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


Rola kolei w transporcie intermodalnym

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty...  czytaj więcej


Wspieramy akcję "Bezpieczny przejazd"