O instytucie

Jesteśmy instytutem badawczym działającym już 60 lat w obszarze transportu kolejowego.
Posiadamy własny tor badawczy i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego.
Jesteśmy jednostką notyfikowaną NB 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Notyfikacja bezterminowa.

WIĘCEJ

Certyfikacja

PCA AC 128AC 185Głównym zadaniem systemu certyfikacji wyrobów jest ochrona rynku przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych dla transportu, a zwłaszcza dla kolejnictwa. Procedury certyfikacyjne są formalnym instrumentem, który ma zapewnić spełnienie wymagań stawianych wyrobom.

 

WIĘCEJ

Realizowane Prace

Instytut Kolejnictwa prowadzi prace badawcze i naukowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Realizowane przez IK prace zostały podzielone na trzy kategorie:

 • Projekty europejskie
 • Prace Badawcze
 • Studia Wykonalności
WIĘCEJ

Seminaria IK

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów Instytutu Kolejnictwa.

Każde ze spotkań jest precyzyjnie dobrane do aktualnych osiągnięć naukowych branży kolejowej. Pracownicy naszego Instytutu a także wybitni specjaliści wygłaszają swoje prezentacje, które są później udostępniane na naszych stronach.

WIĘCEJ

Kalendarz konferencji i sympozjów

 

II SPOTKANIE DIAGNOSTYKI INFRASTRUKTURY
SZYNOWEJ Warszawa – 2015

PLIKI DO POBRANIA

Karta zgłoszenia Program ramowy Komunikat nr 1

 

WIĘCEJ

Badania, analizy i opinie

Instytut prowadzi prace badawcze, analizy i opinie w dziedzinie transportu szynowego, w szczególności transportu kolejowego. Działamy w następujących obszarach:

 • Infrastruktura
 • Energetyka i Elektronergetyka
 • Sterowanie Ruchem i Telekomunikacja
 • Tabor
 • Materiały i Elementy Konstrukcji
WIĘCEJ

Aprobaty techniczne

Aprobaty techniczne są pozytywną opinią techniczną spełnienia wymagań w zakresie:

 • bezpieczeństwa konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 • ochrony przed hałasem i drganiami,
 • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
WIĘCEJ

Projekt RPMA.01.01.00-14-013/10

Projekt ma badawczo-rozwojowy pt. „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „1RPOWM” Działanie 1.1” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Nr projektu RPMA.01.01.00-14-013/10.

WIĘCEJ

Oferty dla samorządów

W zakresie wszelkich problemów związanych z transportem kolejowym samorządy gmin, powiatów i województw mogą liczyć na Instytut Kolejnictwa w Warszawie.  Atutami IK są wieloletnie doświadczenie we wszystkich dziedzinach kolejnictwa, wyspecjalizowana i doświadczona kadra oraz ugruntowana pozycja międzynarodowa. Przedmiotem możliwej współpracy mogą być zagadnienia przewozów kolejowych na szczeblu wojewódzkim i lokalnym oraz szeroko rozumianej infrastruktury kolejowej.

WIĘCEJ

Jesteśmy członkiem:

GETA

Realizowane projekty europejskie

 

 

Facebook Intramail Intranet LinkedIn Twitter

ZACHĘCAMY DO LEKTURY

PROGRAM "INNOTECH"

INSTYTUT KOLEJNICTWA INFORMUJE O UDZIALE W PROJEKCIE

"Innowacyjna technologia produkcji zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych"
Projekt realizowany w ramach Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej In-Tech

WIĘCEJ

 PERSPEKTYWY KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE

WIĘCEJ

Cykl seminariów

Zapraszamy do udziału w kolejnym
z cyklu bezpłatnych seminariów Instytutu Kolejnictwa.

Najbliższe spotkanie odbędzie się
6 października 2015 r
.
(wtorek)
o godz. 11:00.

Prezentację pt.:

"Wykorzystanie Metody Elementów Skończonych w opracowaniu ekspertyz powypadkowych elementów kolejowych "
przedstawią:
dr inż. Dariusz Kowalczyk
i mgr inż. Robert Bińkowski

Zgłoszenia przyjmowane są
do 1 października 2015 r.

WIĘCEJ

Aktualne Terminy Kursów

Ośrodek Szkoleniowy Badań Ultradźwiękowych zaprasza do wzięcia udziału w kursie w terminach:

 • 13-14.03.2015 – kurs doszkalający
 • 16-25.03.2015 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O+K]
 • 15-16.05.2015 – kurs doszkalający
 • 18-22.05.2015 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O]
 • 25-27.05.2015 – kurs uzupełniający sektor 8 [K]
 • 16-17.10.2015 – kurs doszkalający
 • 19-28.10.2015 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O+K]
 • 20-21.11.2015 – kurs doszkalający
 • 23-27.11.2015 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O]

UWAGA: Zastrzegamy, że terminy mogą ulec zmianie w zależności od liczby uczestników oraz innych wydarzeń losowych.

WIĘCEJ

najnowsze wydawnictwa

European Transport Research Review

Czasopismo "otwartego dostępu" 2013 Tom 5 Numer 4   czytaj więcej


"Elementy dotykowe dla niewidomych - rodzaje, rozwiązania i wymagania ogólne"

Unikalna publikacja Instytutu Kolejnictwa autorstwa dr inż. Janusza Polińskiego. Jest już do nabycia w sklepie internetowym KOW.  czytaj więcej


Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty nie wymagające późniejszych adaptacji do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.  czytaj więcej


okładka Problemów Kolejnictwa

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 159

Najnowszy zeszyt wydawanego przez Instytut czasopisma naukowego przedstawiającego w ujęciu problemowym zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa.  czytaj więcej


Prace Instytutu Kolejnictwa zeszyt nr 145

Ostatnio wydany zeszyt czasopisma informującego o tematyce prac wykonywanych w Instytutcie.  czytaj więcej


Determinanty prędkości pociągów - układ geometryczny i wady toru

Monografia autorstwa prof. Henryka Bałucha oraz prof. Marii Bałuch.  czytaj więcej


Eksploatacyjne metody zwiększania trwałości rozjazdów

Eksploatacyjne metody zwiększana trwałości rozjazdów kolejowych

Wyróżnienie w konkursie ministra infrastruktury.  czytaj więcej


BIBLIOTEKA NAUKOWA
I CZYTELNIA

Książki, czasopisma, karty UIC, normy
Zapraszamy
w dni robocze od 10.00 do 15.00.

Wspieramy akcję "Bezpieczny przejazd"

Korzystamy z usług HRS