15.02.2024 15:37

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2024


13 lutego 2024 r. odbyło się Forum Bezpieczeństwa Kolejowego zorganizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR, poświęcone szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu na kolei.

Wystąpienie otwierające wygłosił Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak. Następnie przemówił Prezes Urząd Transportu dr inż. Ignacy Góra, przedstawiając ocenę stanu bezpieczeństwa kolejowego w 2023 r.

Instytut Kolejnictwa również zaangażował się merytorycznie w to wydarzenie.

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr hab. inż. Andrzej Massel wziął udział w debacie „Niezawodność taboru i infrastruktury a pasażer” poprowadzonej przez Łukasza Malinowskiego (Redaktora naczelnego portalu rynek-kolejowy.pl, Dyrektora zarządzającego TOR Media). W debacie uczestniczyli też: Ireneusz Merchel (Prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe), Paulina Matysiak (Posłanka na Sejm RP), dr Jakub Majewski (Prezes Zarządu Fundacji ProKolej), Krzysztof Baczyński (Dyrektor organizacyjny TOR-Audytor), Wojciech Jurkiewicz (Prezes Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych), Piotr Kwietniewski (Prezes zarządu G&K Rail Group).

Tematyka debaty obejmowała m.in.: stan techniczny taboru a bezpieczeństwo pasażerów, utrzymanie i dostępność infrastruktury, przewozy towarowe - powszechne wdrożenie sprzęgów automatycznych – kwestie techniczne, organizacyjne, finansowe, przejście na Condition Based Maintenance dla taboru oraz infrastruktury: bezpieczeństwo, zasoby ludzkie, ograniczone koszty utrzymania.

Natomiast dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK, Zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. interoperacyjności kolei uczestniczył w debacie strategicznej: „Cyberbezpieczeństwo. Co oznacza dla kolei?”, w której moderatorem był dr inż. Andrzej Bartosiewicz - Prezes Fundacji CISO#Poland.

Pozostali paneliści biorący udział w debacie: Grzegorz Kuta (Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych w PKP Polskie Linie Kolejowe), Piotr Combik (Dyrektor Biura Teleinformatyki w Urzędzie Transportu Kolejowego), Kamil Bryłka (Head of IT Professional Services & Cybersecurity Business Development CEE, Hitachi), Maciej Szpringier (NASK), Bartłomiej Głuch (Członek zarządu ds. systemów IT i OT w Kombud Group) oraz Michał Zdunowski (Ekspert Zespołu Doradców Gospodarczych TOR ds. cyberbezpieczeństwa na kolei).

Tematy poruszane przez panelistów to m.in.: Dyrektywa NIS2 – przygotowanie sektora i wpływ na cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwo środowisk IT i OT w sektorze kolejowym, ocena i zarządzanie ryzykiem w świetle rosnących zagrożeń cyfrowych, zabezpieczenia techniczne i operacyjne w dobie digitalizacji transportu kolejowego, wzmocnienie współpracy i wymiany informacji, jakie występują problemy i co można zrobić już w celu podniesienia cyberbezpieczeństwa w podmiotach transportu kolejowego, zabezpieczenia przed atakami hackerskimi w firmach – zagrożenia, sposoby ograniczania ryzyka.

Tematyka tegorocznej edycji Forum Bezpieczeństwa Kolejowego obejmowała również: bezpieczeństwo prowadzenia inwestycji na kolei, innowacyjne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa na kolei, szanse i zagrożenia związane z rozwojem AI, a także zarządzanie ruchem kolejowym – wdrażanie ERTMS/GSM-R.

Na zakończenie odbyła się debata „Czy polski rynek kolejowy jest przygotowany na autonomiczne pociągi?”.