WYDAWNICTWA

czasopisma

"Problemy Kolejnictwa"Problemy Kolejnictwa

Czasopismo naukowe wydawane od ponad pięćdziesięciu lat. Przedstawia aktualne zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa. Problemowe ujęcie tematów wyróżnia Problemy Kolejnictwa na rynku wydawniczym. Wszystkie zamieszczane artykuły są recenzowane i nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach.

Problemy Kolejnictwa aspirują do miana czasopisma upowszechniającego osiągnięcia naukowe i techniczne w zakresie budowy kolei, rozwoju techniki i technologii oraz organizacji przewozów mając na celu rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Problemy Kolejnictwa objęte  są patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Artykuły naukowe i streszczenia artykułów dostępne są na stronie czasopisma: http://www.problemykolejnictwa.pl.

Tam też znajdują się informacje o redakcji, procedurze recenzyjnej oraz wytyczne dla autorów.

ISSN 0552-2145 wersja papierowa - podstawowa

 

"Prace Instytutu Kolejnictwa" Prace IK

Czasopismo służące upowszechnianiu wyników prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w IK oraz osiągnięć naukowych i zawodowych pracowników. Prezentuje artykuły z zakresu transportu szynowego, a także publikacje o charakterze informacyjnym. Omawia nowe rozwiązania w obszarach objętych zakresem działalności Instytutu, współpracę w ramach europejskiej przestrzeni badawczej, działania prenormatywne w zakresie elementów infrastruktury transportu szynowego, procesów transportowych i bezpieczeństwa przewozów, a także wyniki prowadzonej działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej. Prezentuje osiągnięcia badawcze IK i jego pracowników, wyniki współpracy międzynarodowej, działalność publikacyjną, udział w sympozjach, seminariach i konferencjach.

ISSN 0551-214X  przejdź do: Prace Instytutu Kolejnictwa

"Informacja Ekspresowa"

Bibliografia piśmiennictwa kolejowego. Zawiera opisy bibliograficzne i krótkie abstrakty wybranych artykułów z polskich i zagranicznych czasopism o tematyce kolejowej. W każdym zeszycie znajduje się ok. 80  zanalizowanych pozycji podzielonych na  6 grup tematycznych. W roku ukazuje się 10 zeszytów.

ISSN 1427-8960   przejdź do:  Informacja Ekspresowa

"Komunikat Normalizacyjny"

Półrocznik  zawierający informacje o aktualnej działalności normalizacyjnej prowadzonej w zakresie kolejnictwa.

ISSN 1427-060X

 

Informacje o prenumeracie i sprzedaży czasopism i książek:

Bożena Kowalska, e-mail: bkowalska@ikolej.pl, tel.: 22 47 31 478

 


03.04.2018

Prace Instytutu Kolejnictwa nr 156

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.   czytaj więcej


22.02.2018

Zagrożenia w nawierzchni kolejowej

Monografia autorstwa H. Bałuch  czytaj więcej


18.05.2017

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 173

Najnowszy zeszyt wydawanego przez Instytut czasopisma naukowego przedstawiającego w ujęciu problemowym zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa.  czytaj więcej


27.02.2017

Łódzki węzeł kolejowy

Monografia pod redakcją naukową dr. inż. Andrzeja Massela  czytaj więcej07.01.2017

Kompatybilność elektromagnetyczna zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego przy ruchu pociągów z podwyższonymi prędkościami

Przedstawiamy publikację ekspertów: dr. inż. A. Białonia z Instytutu Kolejnictwa oraz prof. dr. hab. inż. W.G Syczenko z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu inżynierów transportu im. Akademika Łazariana.  czytaj więcej


03.01.2017

Informacja pasażerska na kolei

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


30.12.2016

Rola kolei w transporcie intermodalnym

Monografia autorstwa: J. Poliński  czytaj więcej


19.12.2012

Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty...  czytaj więcej