ZAKŁADY, LABORATORIA I OŚRODKI

Instytut Kolejnictwa jest podzielony na jednostki, zajmujące się działalnością usługową oraz obsługową. Spośród komórek usługowych wyróżniamy:

  • oraz samodzielne stanowiska.

Spośród komórek obsługowych rozróżniamy Działy i Samodzielne stanowiska. Komórki obsługowe nie będą szczegółowo opisywane. Zapraszamy do zakładki Schemat Organizacyjny i Kontakt oraz o odwiedzenie naszej strony BIP.