LINKI


Krajowe Instytucje i Organizacje

MI - Ministerstwo Infrastruktury
https://www.gov.pl/web/infrastruktura

UTK - Urząd Transportu Kolejowego
www.utk.gov.pl

SIRTS - Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego
www.sirts.pl

KPK - Krajowy Punkt Kontaktowy
www.kpk.gov.pl

PKN - Polski Komitet Normalizacyjny
www.pkn.pl

Muzeum Kolejnictwa
muzeumkolejnictwa.waw.pl

CEMAT - Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu
www.sadarbitrazowy.org

Międzynarodowe Instytucje i Organizacje

EUAR - European Union Agency for Railways
www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx

UIC -International Union of Railways
www.uic.org

Unife - Association of the European Rail Industry
www.unife.org

CER - Community of European Railway and Infrastructure Companies
www.cer.be

CEN - European Committee for Standardization
https://www.spidia.eu/about-us/spidia-partners/cen-european-committee-for-standardization

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization
www.cenelec.eu

ECTRI - European Conference of Transport Research Institutes
https://www.ectri.org/

EURNEX - European Network of Excellence
https://trimis.ec.europa.eu/programme/european-rail-research-network-excellence-network

ELCF - European Level Crossing Forum
https://uic.org/com/enews/article/24th-plenary-meeting-of-the-european-level-crossing-forum-elcf

Shift2Rail - Rail Joint Technology Initiative
www.shift2rail.org