RPMA.01.01.00-14-9845/17-00 ZAKUP NOWOCZESNEJ APARATURY BADAWCZO-LABORATORYJNEJ DLA INSTYTUTU KOLEJNICTWA

Zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej dla Instytutu Kolejnictwa

 

Tytuł projektu

Zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej dla Instytutu Kolejnictwa

Beneficjent

Instytut Kolejnictwa

Cel projektu

Inwestycja obejmie zakup aparatury laboratoryjno-badawczej dla trzech działów Instytutu Kolejnictwa: Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, Zakładu Elektroenergetyki oraz Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji. Nowoczesny sprzęt pozwoli na wykonywanie zadań badawczych w zakresie badań wytrzymałościowych, bezpieczeństwa pożarowego elementów taboru oraz infrastruktury transportu szynowego oraz w obszarze badań ogniowych. Pozwoli także na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w obszarze trakcji elektrycznej i zasilania. Rozwój zaplecza badawczego umożliwi też realizację specjalistycznych badań EMC oraz w zakresie badań fotometrycznych.

Okres realizacji 05.05.2018 - 31.08.2022

Wartość projektu

10 214 821,13 PLN

Wartość wkładu UE

4 575 846,50 PLN

Tablice informacyjne dotyczące projektu RPMA.01.01.00-14-9845/17-00