15.12.2023 12:42

Prace Instytutu Kolejnictwa Zeszyt Nr 174

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.


Prace Instytutu Kolejnictwa

Kwartalnik
Wydawca: Instytut Kolejnictwa
ISSN 2083-9324
Wersja podstawowa: papierowa

 

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego. Przedstawiają osiągnięcia naukowe, wyniki badań oraz najnowsze rozwiązania w takich obszarach jak:

 • drogi kolejowe i drogi miejskiego transportu szynowego;
 • pojazdy szynowe;
 • przewozy pasażerów i ładunków oraz logistyka i analizy rynku transportowego;
 • sterowanie ruchem, automatyka, telekomunikacja i teleinformatyka;
 • sieć trakcyjna, zasilanie trakcji elektrycznej oraz urządzenia i systemy nietrakcyjne;
 • materiały oraz elementy, zespoły i konstrukcje stosowane w transporcie szynowym;
 • ochrona środowiska naturalnego oraz dostępność transportu szynowego dla osób niepełnosprawnych;
 • bezpieczeństwo publiczne i techniczne w transporcie szynowym;
 • wykorzystanie transportu szynowego dla obronności kraju;
 • analizy ekonomiczne w transporcie szynowym;
 • modelowanie systemów i procesów transportu szynowego.

W szczególności prezentują: teorie, metody badawcze i nowe rozwiązania w obszarze transportu szynowego, wdrażanie nowych systemów, wyrobów, technologii i materiałów stosowanych w transporcie szynowym, a także standardy i wymagania, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.

Przedstawiają analizy i oceny dotyczące stanu nauki i techniki oraz kierunki rozwoju w dziedzinach objętych działalnością Instytutu, wyniki współpracy z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi, udział w pracach legislacyjnych dotyczących polskiej i europejskiej sieci kolejowej.

 

Przejdź do najnowszego Zeszytu nr 174