17.06.2019 09:50

Referencyjny model funkcjonalny wspierania bezpieczeństwa i ochrony transportu kolejowego przez systemy z transmisją danych

Monografia autorstwa: Marek Pawlik


Od zarania transportu kolejowego bardzo poważnie podchodzi się do kwestii bezpieczeństwa. Jednakże w ostatnim czasie ugruntowane przez lata podejście stało się niewystarczające zarówno ze względu na zmiany w rozwiązaniach technicznych stosowanych na kolei, jak i ze względu na wzrost zagrożeń. 

Monografia wychodzi od analizy bezpieczeństwa ruchu i ochrony transportu kolejowego. Identyfikuje i porządkuje systemy techniczne wykorzystywane dla potrzeb bezpieczeństwa i ochrony uwzględniając nie tylko systemy stacyjne, liniowe i przejazdowe, ale także między innymi elektroniczne zezwolenia na jazdę, automatykę, monitoring. Dla potrzeb całościowej oceny bezpieczeństwa definiuje referencyjny model funkcjonalny uwzględniający wszystkie systemy gromadzące, przetwarzające i wymieniające dane mające wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Wskazuje czynniki, które należy brać pod uwagę przy ocenie bezpieczeństwa istniejących systemów transportowych oraz weryfikacji inwestycji infrastrukturalnych i taborowych. Definiuje narzędzie analityczne do całościowej oceny systemów transportowych pozwalające na ilościowe weryfikowanie poziomu bezpieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa oraz weryfikowanie kompletności i komplementarności zabezpieczeń. 

Przedstawiona w monografii metoda określania funkcjonalnej spójności bezpieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa została zdefiniowana i zastosowana dla transportu kolejowego. Jak pokazano w monografii może być wprost wykorzystana dla potrzeb weryfikacji bezpieczeństwa systemów metra, tramwajów, automatycznych systemów transportu na przykład na lotniskach, a po uzupełnieniu także dla potrzeb innych systemów transportowych wykorzystujących predefiniowane drogi przebiegu.

 

Autor: Marek Pawlik
ISBN: 978-83-7814-908-8
Liczba stron: 186
Bibliografia: 107
Rok wydania: 2019

Spis treści

 

Monografia dostępna wyłącznie w sprzedaży wysyłkowej Instytutu Kolejnictwa.

Zamówienia proszę składać mailowo na adres:

bkowalska@ikolej.pl