BADANIA NAUKOWE I PRACE STUDIALNE

Instytut prowadzi badania naukowe i prace studialne w dziedzinie transportu szynowego, w szczególności transportu kolejowego. Działamy w następujących obszarach: