About us

We are a research and development institute operating for 60 years in the railway sector.

We own a test track for conducting various experiments. We also posses the necessary infrastructure for R&D studies in the field of railway transport.

We are a Notified Body under the Interoperability of the Railway System Directive NB 1467.

Unlimited period of validity of the notification.

MORE

Acomplishments

The Railway Institute is researching in a local and international scale. The research has been devided into the following categories:

 • European Research Projects
 • Research Projects
 • Feasibility Studies
MORE

Conference Calendar

International Scientific Conference

organized by Railway Research Institute

RAILWAY TEST RINGS

  

The conference is held under the patronage of:

  INFRASTRUCTURE AND CONSTRUCTION MINISTER *

OFFICE OF RAIL TRANSPORT PRESIDENT *

POLISH STATE RAILWAYS JSc. PRESIDENT *

INTERNATIONAL UNION OF RAILWAYS

   Trzebnica, 8 - 9 June, 2016

 

Informacje  organizacyjne

1. Miejsce konferencji: Trzebnica, hotel Trzebnica, ul. Leśna 2

Żmigród, Bychowo 1B – Ośrodek Eksploatacji Toru Doświadczalnego – wizyta techniczna

2. Termin konferencji: 8 - 9 czerwca 2016 r.

3. Język konferencji: polski, angielski

4. Wszystkie przesłane artykuły będą recenzowane i kwalifikowane przez Radę Programową do prezentacji podczas sesji posterowej. Jednostronicowe streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim (przygotowane zgodnie ze „Wskazówkami dla Autorów” - wzór streszczenia) zostaną wydrukowane w Materiałach Konferencyjnych. Tekst artykułu powinien być napisany w języku polskim lub angielskim zgodnie z wymaganiami wydawniczymi ( „Wskazówki dla Autorów” - wzór artykułu). Objętość artykułu nie powinna przekraczać dziesięciu stron formatu A4, włączając rysunki, tabele oraz wykaz literatury. Artykuły po dwóch pozytywnych recenzjach zostaną wydane w czasopiśmie PROBLEMY KOLEJNICTWA.

5. Opłata konferencyjna:

- 1460,00 zł brutto od osoby – nocleg w pokoju jednoosobowym,

- 1350,00 zł brutto od osoby – nocleg w pokoju dwuosobowym,

Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikację artykułów, zakwaterowanie, wyżywienie, przerwy kawowe, udział w imprezach towarzyszących.

6. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu możliwe jest wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.ikolej.pl

7. Terminy:

- zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z podaniem tytułu artykułu   31.01.2016 r.

- przesłanie streszczeń  I pełnych tekstów artykułów                                      31.03.2016 r.

- potwierdzenie przyjęcia artykułów                                                                    30.04.2016 r.

- wniesienie opłaty konferencyjnej                                                                     15.05.2016 r.

8. Opłatę konferencyjną (w PLN) należy wpłacać na konto z podaniem imienia i nazwiska uczestnika/-ów wraz z nazwą i numerem NIP instytucji.

Adresat:

Instytut Kolejnictwa

ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

Nr konta bankowego: PL 04 1750 0009 0000 0000 0191 8877

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10

z dopiskiem: Konferencja KOLEJOWE OKRĘGI BADAWCZE

9. Kontakt:

tel.: +48 516 039 535, +48 22 47 31 500, +48 22 47 31 544

fax: +48 22 610 75 97

e-mail: rtr@ikolej.pl

Informacje o konferencji można znaleźć na stronie: www.ikolej.pl

* Organizer has requested the authorization of the patronage

Will be held in association with the Celebration of
the 20th anniversary of the Test Ring Żmigród the day before

7 June 2016 Trzebnica - Żmigród

MORE

R&D Studies

The Institute conducts various R&D Studies and opinions in the field of railway transport. We operate in the following areas:

 • Infrasrtucture
 • Electrical Power Engineering
 • Traffic Control and Telecommunication
 • Rollingstock
 • Materials and Structure Elements
MORE

Technical Approvals

Technical approvals are a positive technical opinion of meeting requirements:

 • construction safety;
 • fire safety;
 • safety of use;
 • proper heath and hygiene conditions;
 • proper environmental protection conditions;
 • vibration and acoustic protection;
 • energy efficiency and proper thermal isolation of compartments.
MORE

Projekt RPMA.01.01.00-14-013/10

Projekt ma badawczo-rozwojowy pt. „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „1RPOWM” Działanie 1.1” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Nr projektu RPMA.01.01.00-14-013/10.

MORE

Oferty dla samorządów

W zakresie wszelkich problemów związanych z transportem kolejowym samorządy gmin, powiatów i województw mogą liczyć na Instytut Kolejnictwa w Warszawie.  Atutami IK są wieloletnie doświadczenie we wszystkich dziedzinach kolejnictwa, wyspecjalizowana i doświadczona kadra oraz ugruntowana pozycja międzynarodowa. Przedmiotem możliwej współpracy mogą być zagadnienia przewozów kolejowych na szczeblu wojewódzkim i lokalnym oraz szeroko rozumianej infrastruktury kolejowej.

MORE

We are a member of:

GETA

On-going European Projects

 
Facebook Intramail Intranet LinkedIn Twitter

ZACHĘCAMY DO LEKTURY

ARCHIWUM

PROGRAM "INNOTECH"


INSTYTUT KOLEJNICTWA INFORMUJE O UDZIALE W PROJEKCIE

"Innowacyjna technologia produkcji zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych"
Projekt realizowany w ramach Programu "INNOTECH" w ścieżce programowej In-Tech
https://www.youtube.com/embed/XTtRpS0Om20
https://www.youtube.com/embed/dym4eq_G22E
https://www.youtube.com/embed//li7J2rVHluk
http://kzn.pl/switcher/

MORE

Cykl seminariów

Już dziś serdecznie zapraszamy na trzecie bezpłatne seminarium Instytutu Kolejnictwa

mgr inż. Witold Olpiński

przedstawi prezentację pt.:

Nierozwiązane problemy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w świetle nowego rozporządzenia nr 1744 z 20.10.2015r

zapraszamy  8 marca (wtorek) o godz. 11:00

Zachęcamy do zapoznania się z programem seminariów na 2016 rok.

MORE

Latest Publications

Prace Instytutu Kolejnictwa nr 148

Artykuły i informacje publikowane w czasopiśmie dotyczą szeroko rozumianych problemów technicznych i ekonomicznych transportu szynowego.   [more]


Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty...  [more]


okładka Problemów Kolejnictwa

Railway Issues No.156

The latest publication of the Institute presents critically technical, organisational and economic problems of railways.  [more]


Library

We invite you to our reading room.
Opening times: Mon - Fri 10 a.m.- 3 p.m.

Wspieramy akcję "Bezpieczny przejazd"

We are using the services provided by HRS