28.10.2021 11:01

Overview of the Key Electromagnetic Compatibility Issues in High-Speed Rail Direct-Current Traction Operation

dr. inż. Andrzej Białoń i prof. dr. inż. Victora G. Sychenki


Nakładem Wydawnictwa Naukowego Instytutu Kolejnictwa ukazała się monografia autorstwa dr. inż. Andrzeja Białonia i prof. dr. inż. Victora G. Sychenki zatytułowana "Overview of the Key Electromagnetic Compatibility Issues in High-Speed Rail Direct-Current Traction Operation" [Przegląd kluczowych zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej w eksploatacji kolei dużych prędkości trakcji prądu stałego].

Monografia dotyczy zagadnień zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej zelektryfikowanych linii kolejowych trakcyjnych prądu stałego podczas eksploatacji taboru dużych prędkości. W monografii przedstawiono ogólne problemy kompatybilności elektromagnetycznej systemów trakcyjnych prądu stałego, wyniki eksperymentalnych badań kompatybilności elektromagnetycznej, budowę modeli zakłóceń elektromagnetycznych w interoperacyjnych systemach trakcyjnych prądu stałego oraz urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Pokazano również różne aspekty kompatybilności elektromagnetycznej pomiędzy systemem zasilania trakcji elektrycznej a taborem trakcyjnym z jednej strony i urządzeniami sterowania ruchem kolejowym z drugiej. Wymagany poziom kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń zasilania trakcyjnego prądu stałego oraz pojazdów trakcyjnych z innymi urządzeniami powinien być osiągany za pomocą niezbędnych i technicznie możliwych środków. Działania te powinny opierać się na rozsądnym doborze konfiguracji współpracujących systemów i parametrów infrastruktury.

Monografia przeznaczona jest dla kadry naukowej, inżynieryjno-technicznej zajmującej się projektowaniem i eksploatacją zasilania trakcyjnego oraz urządzeń liniowych. Może być również przydatna dla studentów studiujących odpowiednie specjalności.