NEWSLETTER

Newsletter Instytutu Kolejnictwa wydawany jest wyłącznie w języku angielskim, a jego celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych oraz badawczo-technicznych IK w kraju i zagranicą. Adresatami wydawnictwa są: administracja rządowa i samorządowa, instytucje naukowe, podmioty gospodarcze i In. Lista adresatów jest stale uzupełniana i propozycje w tym zakresie można kierować do Redakcji.

 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Newslettera

 

NR 8

NR 3

NR 2

NR 1

Poprzednie numery

NR 1
NR 2
NR 3
NR 4
NR 5
NR 6
NR 7