LABORATORIUM METROLOGII

PODSTAWOWE INFORMACJE

Laboratorium Metrologii pozostaje jednostką akredytowaną od 2000 roku, uznanie to potwierdza działanie w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w zakresie akredytacji AP 024.

Laboratorium składa się z dwóch pracowni: Pracowni Długości i Kąta oraz Pracowni Wielkości Elektrycznych.

Świadczymy usługi w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych (w zakresie akredytacji oraz poza nim), pomiarów oraz szkoleń metrologicznych.

Współpracujemy z zakładami, laboratoriami oraz Ośrodkiem Jakości i Certyfikacji Instytutu Kolejnictwa zarówno przy badaniach na potrzeby certyfikacji jak i wzorcowaniu.

Zachowujemy bezstronność oraz poufność w trakcie realizacji każdego zlecenia, oraz po jego zakończeniu.

Dokładamy starań aby stale zwiększać naszą konkurencyjność poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu oraz poszerzanie oferty Laboratorium, zachowując krótkie terminy realizacji zleceń oraz atrakcyjne ceny.

To jedyne w Polsce laboratorium posiadające akredytację na wzorcowanie przyrządów pomiarowych przeznaczonych do pomiarów kolejowych.Przyrządy do pomiaru średnicy okręgu tocznego ze stykiem dwupunktowym
Suwmiarki do pomiaru zużycia zarysów
Przyrządy do pomiaru wysokości osi zderzaka nad główką szyny
Toromierz

Ponadto Laboratorium Metrologii w zakresie udzielonej akredytacji wykonuje wzorcowanie najpowszechniej stosowanych przyrządów pomiarowych z zakresu długości, geometrii powierzchni oraz wielkości elektrycznych.

 


Płytki wzorcowe o długosci nominalnej (0,5 ÷ 100) mm
Płytki wzorcowe o dł. nominalnej (125 ÷ 500) mm
Suwmiarki
Mikrometry zewnętrzne
Czujniki analogowe i cyfrowe
Szczelinomierz
Głębokościomierze suwmiarkowe
Głębokościomierze mikrometryczne
Wysokościomierze suwmiarkowe
Wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych
Średnicówki mikrometryczne
Mikrometry z wbudowanym czujnikiem
Transametry
Płaskie płytki interferencyjne

Multimetry, kalibratory, mierniki napięcia, prądu i rezystancji analogowe i cyfrowe, mostki RLC, mierniki pojemności, mierniki indukcyjności, mierniki mocy czynnej analogowe i cyfrowe, mierniki częstotliwości, mierniki cęgowe, rezystory stałe i regulowane, boczniki, kondensatory wzorcowe stałe i regulowane, cewki wzorcowe stałe i regulowane.

Pomiar rezystancji podkładu z systemem przytwierdzeń (nieakredytowane)

Wieloletnie doświadczenie Laboratorium w dziedzinie pomiarów i wzorcowania przyrządów pozwala na oferowania klientom najwyższej jakości usług. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Laboratorium, którzy służą radą oraz udzielają szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych wzorcowań i pomiarów.

kontakt

Kierownik Laboratorium

inż. Kamil Sowiński

tel. +48 22 47 31 542

tel. +48 22 47 31 371

metrologia@ikolej.pl