LABORATORIUM METROLOGII

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji  (certyfikat akredytacji AP 024) Laboratorium Metrologii Instytutu Kolejnictwa zajmuje się wzorcowaniem i sprawdzaniem wzorców i przyrządów pomiarowych  wielkości długości i kąta oraz wielkości elektrycznych elektrycznego i elektronicznego sprzętu pomiarowego.


Laboratorium Metrologii w zakresie akredytacji wzorcuje wzorce i przyrządy pomiarowe wielkości długości:

 • płytki wzorcowe,
 • płaskie płytki interferencyjne,
 • suwmiarki,
 • głębokościomierze,
 • wysokościomierze,
 • mikrometry zewnętrzne,
 • transametry,
 • wzorce końcowe nastawcze,
 • szczelinomierze,
 • czujniki analogowe i cyfrowe.

Laboratorium Metrologii w zakresie akredytacji wzorcuje wzorce i przyrządy pomiarowe wielkości elektrycznych:

 • mierniki napięcia,
 • prądu, mocy i rezystancji,
 • multimetry analogowe i cyfrowe,
 • mostki RLC,
 • cewki i kondensatory wzorcowe stałe i regulowane,
 • oporniki wzorcowe stałe i regulowane.

 

Ponadto Laboratorium Metrologii:

 • wykonuje pomiary i ocenia wykonane pomiary elementów taboru i nawierzchni kolejowej,
 • wykonuje ekspertyzy z zakresu metrologii,
 • wykonuje wzorcowania płytek kątowych, grubościomierzy ultradźwiękowych oraz wzorców do nich, a także specjalistyczne kolejowe przyrządy pomiarowe,
 • opracowuje nowe techniki pomiarowe, przyrządy i aparaturę pomiarową do kontroli stanu technicznego taboru i nawierzchni kolejowej,
 • opracowuje instrukcje pomiarowe dla taboru,
 • prowadzi usługi i doradztwo w zakresie organizacji kontroli jakości,
 • prowadzi szkolenia z zakresu metrologii warsztatowej pomiarów taboru i nawierzchni kolejowej.

 

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania i akredytację PCA (certyfikat AP 024)

 

 

Kierownik laboratorium:

mgr inż. Małgorzata Kucińska

tel. +48 22 473 15 42
mkucinska@ikolej.pl