LABORATORIUM METROLOGII


Laboratorium oferuje usługi z zakresu:

  • wzorcowania przyrządów pomiarowych wielkości długości i kąta oraz geometrii powierzchni,

  • wzorcowania przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych,

  • pomiarów wymiarów geometrycznych,

  • pomiarów taboru kolejowego i elementów infrastruktury kolejowej.

 

Akredytacja PCA

To jedyne w Polsce laboratorium posiadające akredytację na wzorcowanie przyrządów pomiarowych przeznaczonych do pomiarów kolejowych.Przyrządy do pomiaru średnicy okręgu tocznego ze stykiem dwupunktowym
Suwmiarki do pomiaru zużycia zarysów
Przyrządy do pomiaru wysokości osi zderzaka nad główką szyny
Pomiar rezystancji podkładu z systemem przytwierdzeń (nieakredytowane)

Ponadto Laboratorium Metrologii w zakresie udzielonej akredytacji wykonuje wzorcowanie najpowszechniej stosowanych przyrządów pomiarowych z zakresu długości, geometrii powierzchni oraz wielkości elektrycznych.

 


Płytki wzorcowe o długosci nominalnej (0,5 ÷ 100) mm
Płytki wzorcowe o dł. nominalnej (125 ÷ 500) mm
Suwmiarki
Mikrometry zewnętrzne
Czujniki analogowe i cyfrowe
Szczelinomierz
Głębokościomierze suwmiarkowe
Głębokościomierze mikrometryczne
Wysokościomierze suwmiarkowe
Wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych
Średnicówki mikrometryczne
Mikrometry z wbudowanym czujnikiem
Transametry
Płaskie płytki interferencyjne

Multimetry, kalibratory, mierniki napięcia, prądu i rezystancji analogowe i cyfrowe, mostki RLC, mierniki pojemności, mierniki indukcyjności, mierniki mocy czynnej analogowe i cyfrowe, mierniki częstotliwości, mierniki cęgowe, rezystory stałe i regulowane, boczniki, kondensatory wzorcowe stałe i regulowane, cewki wzorcowe stałe i regulowane.

Wieloletnie doświadczenie Laboratorium w dziedzinie pomiarów i wzorcowania przyrządów pozwala na oferowania klientom najwyższej jakości usług. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Laboratorium, którzy służą radą oraz udzielają szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych wzorcowań i pomiarów.

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Małgorzata Kucińska

tel. +48 22 47 31 542

metrologia@ikolej.pl