NASZE WYDAWNICTWA

Ocena wpływu hałasu generowanego przez pojazd kolejowy zwiększonych prędkości na otoczenie drogi kolejowej

mgr inż. Krzysztof Polak czytaj więcej

 

Railway safety, security and cybersecurity. Comprehensive approach to safety of the guided transport systems.

dr. hab. inż. Marek Pawlik czytaj więcej

Cena: 50 PLN

BADANIA NAUKOWE DLA ROZWOJU TRANSPORTU SZYNOWEGO Młoda kadra Instytutu Kolejnictwa w realizacji projektów badawczych

dr. hab. inż. Jarosław Moczarski czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Transformacja miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie po 1991 roku

dr Andrzej Soczówka i Ivan Rudakevych czytaj więcej

Cena: 100 PLN

Overview of the key electromagnetic compatibility issues in high-speed rail direct-current traction operation

dr. inż. Andrzej Białoń i Prof. dr. inż. Victor G. Sychenko czytaj więcej

Cena: 50 PLN


Rola okręgu doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w badaniach taboru i infrastruktury kolejowej

dr inż. Andrzej Massel czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Metody i narzędzia oceny wykorzystania infrastruktury transportowej na przykładzie badań infrastruktury kolejowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989–2019

dr inż. Andrzej Massel czytaj więcej

Cena: 70 PLN

Hazards in the Railroad Structures

prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch czytaj więcej

Cena: 70 PLN


Prace ładunkowe w transporcie kolejowym

04.07.2018

dr inż. Janusz Poliński czytaj więcej

Cena: 50 PLN


Zagrożenia w nawierzchni kolejowej

22.02.2018

prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch czytaj więcej

Cena: 50 PLN


Łódzki węzeł kolejowy

27.02.2017

Monografia pod redakcją naukową dr inż. Andrzej Massel czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym

17.01.2017

dr inż. Artur Rojek czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego przy ruchu pociągów z podwyższonymi prędkościami

07.01.2017

dr inż. Andrzej Białoń (IK), prof. dr hab. inż. W. G. Syczenko z DUIT czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Informacja pasażerska na kolei

03.01.2017

dr inż. Janusz Poliński czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Rola kolei w transporcie intermodalnym

30.12.2016

dr inż. Janusz Poliński czytaj więcej

Cena: 50 PLN


Koleje Dużych Prędkości w Polsce

12.01.2016

Praca pod redakcją naukową prof. nzw. dr hab. inż. Mirosława Siergiejczyka czytaj więcej

Cena: 50 PLN

Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

19.12.2012

dr inż. Janusz Poliński czytaj więcej

Cena: 50 PLN