03.01.2022 15:11

TRANSFORMACJA MIEJSKIEGO TRANSPORTU ELEKTRYCZNEGO NA UKRAINIE PO 1991 ROKU


Przygotowana przez polsko-ukraiński zespół autorów monografia, dotycząca transformacji systemów miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie po 1991 roku, jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem w Polsce, jak również jednym z nielicznych na ten moment w literaturze światowej. Przedmiotem badań są zmiany, jakie zaszły na sieciach metra, tramwajowych i trolejbusowych na Ukrainie za okres ostatnich 30 lat. Monografia zawiera najważniejsze informacje o Ukrainie i aktach prawnych regulujących funkcjonowanie transportu publicznego w tym kraju, zarys historii miejskiego transportu elektrycznego, kierunki przemian sieci metra, tramwajowych i trolejbusowych po 1991 roku, ilościowe i jakościowe przemiany parków taborowych, opis eksploatowanego taboru. Odrębny rozdział poświęcono problemom kolei pasażerskiej i możliwości jej włączenia do systemu transportu publicznego w największych aglomeracjach, wraz z autorską metodyką wstępnej analizy tras, bazującą na mapach i zdjęciach satelitarnych. W publikacji omówiono również kierunki przemian, bieżące problemy oraz możliwości poprawy jakości funkcjonowania i zarządzania miejskim transportem zbiorowym na Ukrainie. W aneksie zamieszczono mapy, prezentujące zmiany zachodzące na wszystkich sieciach miejskiego transportu elektrycznego w okresie ostatnich 30 lat, wykaz nowych i zlikwidowanych odcinków sieci, a także szczegółowe zestawienia dotyczące zakupionego i eksploatowanego taboru. Tytułowa transformacja ma wydźwięk negatywny – po 1991 roku oddano do eksploatacji zaledwie 1 sieć metra i 1 sieć trolejbusową, zlikwidowano natomiast 7 sieci tramwajowych i 5 trolejbusowych, a kolejne sieci zagrożone są likwidacją. W publikacji autorzy przybliżą czytelnikom przyczyny i pokażą skutki tych wszystkich przemian, jakie miały miejsce na sieciach miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie w tym czasie.

 

Autorzy: Andrzej Soczówka i Ivan Rudakevych

ISBN: 978-83-943246-8-1

Liczba stron: 440

Pozycje bibliografii: 156

Rok wydania: 2021