23.09.2021 14:30

Rola okręgu doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w badaniach taboru i infrastruktury kolejowej

dr inż. Andrzej Massel


Nakładem Wydawnictwa Naukowego Instytutu Kolejnictwa ukazała się monografia „Rola okręgu doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w badaniach taboru i infrastruktury kolejowej” pod redakcją naukową dr. inż. Andrzeja Massela.

Monografia to kompendium informacji na temat Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, poligonu w zakresie badań w transporcie szynowym.

Część pierwsza monografii to informacje o charakterze historycznym, przesłanki powstania toru, historię jego budowy oraz podano charakterystykę obiektu tuż przed oddaniem do eksploatacji.

Część druga przedstawia doświadczenia kolei zagranicznych w zakresie przeprowadzania badań taboru przy dużych prędkościach jazdy. Następnie opisano charakterystykę infrastruktury badawczej znajdującej się na terenie Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego. Szczegółowo omówiono układ torowy, nawierzchnię, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zasilanie elektroenergetyczne, sieć trakcyjną, a także inne obiekty pomocnicze, związane z prowadzona działalnością badawczą.

W kolejnych rozdziałach przedstawiono szczegółowo prowadzone badania z zakresu taboru, układów hamulcowych, odporności zderzeniowej, przepychania przez łuki odwrotne, badanie hałasu czy sterowania ruchem kolejowym.

 

 

Autor: praca zbiorowa pod red. dr. inż. Andrzeja Massela

ISBN: 978-83-943246-5-0

Liczba stron: 334

Rok wydania: 2021