03.01.2022 15:15

BADANIA NAUKOWE DLA ROZWOJU TRANSPORTU SZYNOWEGO Młoda kadra Instytutu Kolejnictwa w realizacji projektów badawczych


Działalność naukowa Instytutu Kolejnictwa jest prowadzona w ramach licznych projektów badawczych. Obejmuje szeroki zakres prac z obszaru transportu szynowego. Efektywna realizacja zadań wymaga kompleksowej wiedzy teoretycznej, a także praktycznych umiejętności i profesjonalizmu.

Aktualnie ponad 25% pracowników instytutu zatrudnionych na stanowiskach naukowych, badawczych i inżynieryjno-technicznych stanowią ludzie młodzi. Aktywnie uczestniczą w pracach badawczych realizowanych w zespołach kierowanych przez doświadczonych pracowników, zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności, często samodzielnie realizują ciekawe zadania naukowe. Z inicjatywy młodych pracowników są wprowadzane nowe, niekonwencjonalne metody rozwiązywania problemów badawczych, proponowane oraz wdrażane nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne.

W monografii przedstawiono prace realizowane przez młodych pracowników instytutu. Wyniki tych prac były prezentowane na Sympozjum Młodych Talentów Instytutu Kolejnictwa - SYMTA 2021.

Zgromadzony materiał podzielono na 7 obszarów tematycznych:

  • bezpieczeństwo pożarowego w pasażerskich pojazdach szynowych (rozdział 1),
  • badanie i certyfikacja pojazdów szynowych (rozdział 2),
  • kompatybilność elektromagnetyczna w transporcie szynowym (rozdział 3),
  • elementy infrastruktury kolejowej i ich wpływ na bezpieczeństwo transportu szynowego (rozdział 4),
  • procesy certyfikacji kolejowych rozwiązań technicznych (rozdział 5),
  • symulacja w badaniach i eksploatacji elementów transportu szynowego (rozdział 6),
  • współczesne technologie teleinformatyczne jako element cyfryzacji kolei (rozdział 7).

Każdy rozdział poprzedzono wprowadzeniem, przygotowanym przez doświadczonych specjalistów naukowo-badawczych instytutu.

 

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr. hab. inż. Jarosława Moczarskiego

ISBN: 978-83-943246-9-8
Liczba stron: 284
Bibliografia: 308 poz.
Liczba tabel: 22
Liczba rysunków: 130
Rok wydania: 2021