PROJEKTY EUROPEJSKIE

Instytut Kolejnictwa prowadzi prace badawcze i naukowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.