17.04.2024 15:02

W całej Europie rozpoczynają się przygotowania do wprowadzenia DAC


(Bruksela, 12 kwietnia 2024 r.) Planowane wprowadzenie cyfrowego sprzęgu automatycznego (DAC) w kolejowym transporcie towarowym nabiera tempa. Oprócz rozwoju technicznego DAC, uwaga przenosi się teraz na ogólnoeuropejską migrację do istniejącej floty wagonów i jej wdrożenie w warsztatach. Od 2028 r. DAC ma być zainstalowany w około 500 000 wagonów towarowych w całej Europie bez żadnych ograniczeń w procesach eksploatacyjnych. Aby to osiągnąć, założono pod przewodnictwem DB Cargo konsorcjum "DACFIT", z sześcioma innymi europejskimi partnerami. Celem jest analiza istniejącej floty transportu towarowego i warsztatów, aby ocenić czasowe i przestrzenne wyzwania związane z migracją w całej Europie. Nowo utworzone konsorcjum otrzymuje obecnie wsparcie finansowe od Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego (EU Rail).
"Cieszę się, że udało nam się pozyskać tak wielu kompetentnych partnerów do projektu" - mówi Andreas Lipka, szef Migration DAK w DB Cargo AG, a także szef pakietu roboczego "Migration" w europejskim programie DAC Delivery Programme. Konsorcjum jest wspierane w analizie technicznej wagonów towarowych, lokomotyw i pojazdów specjalnych przez renomowane instytuty i firmy, takie jak k + v (Niemcy), Instytut Kolejnictwa (Polska), VUKV (Czechy) i BME ITS (Węgry). Analiza europejskiego krajobrazu warsztatów jest w rękach VPI European Rail Service GmbH (VERS), która zbudowała sieć 280 certyfikowanych technicznie warsztatów wagonów towarowych i mobilnych zespołów serwisowych w całej Europie. Dyrektorzy zarządzający VERS, Heiko Radke i Joachim Wirtgen, podkreślają: "Dzięki naszej sieci mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie tego, jak należy przystosować warsztaty do zmodernizowania  parku  przez instalowanie DAC".

Fraunhofer Institut for Material Flow and Logistics (IML) jest również zaangażowany w konsorcjum "DACFIT" w celu zorganizowania modernizacji około 500 000 pojazdów pod względem czasu i przestrzeni w całej Europie. "Zapewniamy tutaj nie tylko wsparcie w zakresie zasobów IT, ale także posiadamy rozległą wiedzę specjalistyczną w zakresie tak zwanej "pierwszej i ostatniej mili" dla wielu kolei zakładowych i przemysłowych" - wyjaśnia dr Agnes Eiband z Fraunhofer IML.