ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informacja na temat Zamówień Publicznych publikowanych po 14.06.2021 r. dostępna jest na platformie Marketplanet pod adresem:

ikolej.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Informacje dotyczące wcześniejszych postępowań dostępne są na stronie BIP pod adresem:

https://bip.ikolej.pl/bip/index.php?id=121&id2=128


Regulamin udzielania zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych w Instytucie Kolejnictwa


 

Archiwum

Zapytanie ofertowe


26-02-2024

Formularz ofertowy

--- 26-02-2024