SZKOLENIA

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą szkoleń prowadzoną przez Instytut Kolejnictwa.

 

Instytut Kolejnictwa prowadzi szkolenia dla grup zamkniętych. Szkolenia dostosowywane są do potrzeb zamawiających. Poniżej znajdują się przykładowe oferty szkoleń.23.01.2015

III edycja szkolenia w zakresie podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym

Instytutu Kolejnictwa oferuje otwarte szkolenie z zakresu techniki, technologii i organizacji transportu kolejowego, którego celem jest upowszechnienie podstawowych wiadomości na temat budowy i eksploatacji...  czytaj więcej


20.12.2013

Ośrodek Szkoleniowy Badań Ultradźwiękowych

Szkolenie specjalistyczne personelu firm i zakładów naprawczych związanych z kolejnictwem  czytaj więcej


09.09.2013

Szkolenie - Zagrożenia w infrastrukturze kolejowej – monitorowanie i przeciwdziałanie

Instytut Kolejnictwa informuje, że w dn. 9-13 września 2013 r. uruchamia szkolenie. Jednorazowo w szkoleniu może brać udział maksymalnie 30 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.  czytaj więcej


13.04.2013

Szkolenie w zakresie podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym

Instytut Kolejnictwa oferuje otwarte szkolenie z zakresu techniki, technologii i organizacji transportu kolejowego, którego celem jest upowszechnienie podstawowych wiadomości na temat budowy i eksploatacji podsystemów...  czytaj więcej


20.02.2012

Szkolenie diagnostów

Szkolenie z zakresu określania dopuszczalnych prędkości pociągów w zależności od stanu nawierzchni.  czytaj więcej


20.12.2011

Szkolenie - Logistyka procesu przewozowego

Szkolenie z zakresu Logistyki procesu przewozowego prowadzone jest przez specjalistów z Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów.   czytaj więcej


20.11.2011

Szkolenia metrologów

Szkolenie dla metrologów w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiaru długości i kąta wraz z szacowaniem niepewności pomiaru dla przyrządów pomiarowych ogólnego i specjalistycznego stosowania  czytaj więcej


Korzystamy z usług HRS