OŚRODEK JAKOŚCI I CERTYFIKACJI

Ośrodek Jakości i Certyfikacji jako jednostka akredytowana przez PCA (akredytacja nr  AC 128), prowadzi w imieniu Instytutu Kolejnictwa działalność certyfikacyjną w zakresie:

  • Oceny zgodności WE z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2008/57/WE składników i podsystemów interoperacyjności kolei w obszarze podsystemów: Tabor, Infrastruktura, Energia, Sterowanie,
  • Certyfikacji dobrowolnej wyrobów przeznaczonych do stosowania w transporcie szynowym z odpowiednimi normami, kartami UIC i specyfikacjami,
  • Certyfikacji zakładowej kontroli produkcji ZKP w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych w infrastrukturze kolejowej stosownie do norm PN-EN ISO/IEC 17065:2013 oraz wybranych punktów normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Zapraszamy

do odwiedzenia zakładek prezentujących ofertę naszego Ośrodka w zakresie:

Kontakt

Kierownik Ośrodka:

mgr inż. Wojciech Rzepka
tel. +48 22 47 31 392
fax +48 22 61 23 132
wrzepka@ikolej.pl


Zastępca Kierownika Ośrodka

mgr inż. Alina Strzelczyk
tel. +48 22 47 31 392
fax +48 22 61 23 132
astrzelczyk@ikolej.pl