OŚRODEK OCENY BEZPIECZEŃSTWA

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. obowiązki Ośrodka Oceny Bezpieczeństwa w zakresie przeprowadzania niezależnej oceny bezpieczeństwa przejął Ośrodek Jakości i Certyfikacji.


Niezależna ocena bezpieczeństwa