ZAKŁAD POJAZDÓW SZYNOWYCH

Zakład  Pojazdów  Szynowych prowadzi badania eksploatacyjne oraz prace naukowo-badawcze w zakresie wszelkich rodzajów pojazdów szynowych:

 • Lokomotyw,
 • Zespołów trakcyjnych,
 • Autobusów szynowych,
 • Wagonów osobowych i towarowych,
 • Pojazdów specjalnych, w tym do budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • Pojazdów Metra,
 • Tramwajów.

 

Zakład Pojazdów Szynowych oferuje:

 • W ramach procesu ubiegania się o terminowe i bezterminowe Świadectwo lub Zezwolenie dopuszczenia typu pojazdu kolejowego lub jego podzespołu wydawane przez Urząd Transportu Kolejowego, jako jednostka upoważniona, wykonujemy:
  • Uzgodnienie składników dokumentacji technicznej,
  • Programy prób eksploatacyjnych,
  • Próby eksploatacyjne niezbędne do wydania Świadectwa lub Zezwolenia bezterminowego,
  • Opinie techniczne.
 • Dokonujemy oceny stanu technicznego pojazdów,
 • Opracowujemy wymagania techniczne dla taboru w ramach Specyfikacji
 • Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie zakupów, dopuszczeń i eksploatacji pojazdów szynowych,
 • Sporządzamy programy badań pojazdów nowych i modernizowanych, niezbędne do uzyskania Świadectwa dopuszczenia typu (UTK) oraz Certyfikatu WE zgodności z wymaganiami interoperacyjności (TSI).

Kierownik Zakładu

mgr inż. Sławomir Walczak

tel. +48 22 47 31 330

+48 22 47 31 274

swalczak@ikolej.pl