PRACOWNIA CHEMII I ANTYKOROZJI

 

Badania powłok malarskich i antykorozyjnych między innymi wg.:

 • PN-EN ISO 2808 - grubość metodą magnetyczno-indukcyjną (7B.2) dla podłoży ferromagnetycznych, metodą prądów wirowych (7C) dla podłoży nieferromagnetycznych oraz metodą klinową do określania grubości międzywarstw powłoki organicznej (6B),
 • PN-EN ISO 1519 - elastyczność powłoki lakierowej na sworzniu cylindrycznym,
 • PN-EN ISO 6272-1 - odporność na uderzenie,
 • PN-EN ISO 1520 - odporność na tłoczenie,
 • PN-EN ISO 15184 - twardość metodą ołówkową,
 • PN-EN ISO 1522 - twardość powłok (próba tłumienia),
 • PN-EN ISO 2409, PN-EN ISO 16276-2 - przyczepność za pomocą siatki nacięć i za pomocą nacięcia krzyżowego w kształcie X,
 • ASTM D6578 - skuteczność działania powłoki antygraffiti,
 • PN-EN ISO 2812 część 1 i 3- odporność na ciecze (metoda zanurzeniowa oraz z użyciem materiału absorbującego),
 • PN-EN ISO 9227, ASTM B117 - odporność na działanie neutralnej mgły solnej,
 • PN-EN ISO 16474 część 1 i 2 - odporność na działanie laboratoryjnego źródła światła (lampy ksenonowe),
 • PN-EN ISO 6270-2 – odporność na wilgoć,
 • PN-EN ISO 2813 –wartość połysku w geometriach 20°/60°/85°,
 • PN-EN ISO 7724 część 1, 2, 3 - współrzędne barwy (geometria sferyczna d/8°),
 • PN-EN ISO 4628 część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - ocena zniszczeń powłoki po badaniach (spęcherzenie, zardzewienie, złuszczenie, spękanie, kredowanie, odwarstwienie i skorodowanie wzdłuż rysy),
 • PN-EN ISO 4624 - przyczepność (metoda odrywowa),
 • metodyk własnych IK oraz innych znormalizowanych metod badawczych.

 

Badania drewnianych elementów drogi kolejowej na zgodność z:

 • PN-EN 13145+A1 (zharmonizowana z TSI INF),
 • PN-D-95006,
 • PN-D-95013,
 • PN-D-95014,
 • DIN 68811,
 • oraz innymi dokumentami związanymi z normami.

 

Badania materiałów eksploatacyjnych
(na zgodność z opracowanymi przez Instytut lub Spółki PKP dokumentami normatywnymi) takich jak:

 • preparaty myjące (wpływ na elementy wyposażenia pojazdów szynowych),
 • herbicydy do odchwaszczania drogi kolejowej (wpływ na infrastrukturę i skuteczność działania w torowisku).

 

PRACOWNIA CHEMII I ANTYKOROZJI dysponuje specjalistycznymi stanowiskami badawczymi wykorzystywanymi, m. in. do badań:

Pomiary barwy wg PN-EN ISO 7224 oraz pomiary połysku wg PN-EN ISO 2813

Badania odporności na działanie mgły solnej wg PN-EN ISO 9227, ASTM B117
oraz odporności na działanie wilgoci wg PN-EN ISO 6270-2

Badania twardości wg PN-EN ISO 1522

Badania odporności na tłoczenie wg PN-EN ISO 1520
Laboratoryjne przyśpieszone badania starzeniowe wg PN-EN ISO 16474-1 i ocena odporności na światło słoneczne w pełnym spektrum światła (UV+VIS+IR)
Badania odporności na uderzenie wg PN-EN ISO 6272-1
Badania twardości metodą ołówkową wg PN-EN ISO 15184

Do góry