ANKIETA

Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji INSTYTUTU KOLEJNICTWA informuje, że w 2010 r. zostało powołane  Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu, którego jednym z członków założycieli jest nasz Instytut.

Natomiast dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska jest członkiem Rady Programowej PSNR.

Celem stowarzyszenia jest w szczególności:

  1. promocja idei i problematyki ekologii i ochrony środowiska, w tym recyklingu,
  2. promocja rozwiązań legislacyjnych, normalizacyjnych i organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i wdrażaniu recyklingu,
  3. wspieranie, inicjowanie recyklingu, między innymi poprzez nowe technologie i prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych dotyczących ochrony środowiska,
  4. edukacja i popularyzacja problematyki ochrony środowiska poprzez recykling,
  5. szeroko rozumiana działalność informacyjna i popularyzatorska w zakresie wykorzystywania odpowiednich niskoemisyjnych technologii recyklingu w dziedzinie m.in. pojazdów mechanicznych i innych urządzeń mechanicznych.

W związku z powyższym zwracamy  się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej Ankiety. Uzyskane dane pozwolą nam na określenie wielkości potrzeb i rodzaju zadań niezbędnych do podjęcia w obszarze związanym z transportem szynowym.

Powyższe działania mają również na celu naszą pomoc Państwu w spełnieniu wymagań legislacyjnych.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety. Istnieje również możliwość wypełnienia jej drogą elektroniczną  na podstronie Laboratorium.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanej przez PSNR, Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej PROBLEMY RECYKLINGU 2011 szczegóły na stronie www.psnr.pl/konferencja.htm

 


Ankieta Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji

2011_02_23_ankieta_recykl.pdf