DZIAŁ WYDAWNICTWO NAUKOWE

W ramach swojej działalności Dział Wydawnictwo Naukowe:

 • wydaje i rozpowszechnia:
  • "Prace Instytutu Kolejnictwa" – cykliczna publikacja, w której zamieszczane są artykuły prezentujące ważniejsze tematy opracowane w IK i informacje o pracach prowadzonych w ramach działalności międzynarodowej, sympozjach, seminariach i konferencjach;
  • "Problemy Kolejnictwa" – publikacja w postaci cyklicznie wydawanych zeszytów o tematyce dotyczącej szeroko pojętego transportu szynowego. Publikowane artykuły mają one w większości ujęcie problemowe i nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach. Wszystkie artykuły są recenzowane przez specjalistów typowanych przez Kolegium Redakcyjne;
 • prowadzi bibliotekę i czytelnię czasopism oraz norm;
 • gromadzi, opracowuje i udostępnia w bibliotece w systemie komputerowym:
  • książki, w tym podręczniki, poradniki, encyklopedie, słowniki i inne (ok. 14 000 poz.);
  • czasopisma specjalistyczne o tematyce kolejowej;
  • zbiory ustawodawcze – Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe;
  • zbiory specjalne: prace Instytutu Kolejnictwa (ok. 4 800 poz.), prace ERRI (4500 poz.), tłumaczenia (2400 poz.), inne zbiory (1600 poz.);
 • prowadzi bibliotekę i udostępnia zbiory norm PN i BN z zakresu kolejnictwa, norm ZN/PKP;
 • udziela informacji dotyczących reguł prac normalizacyjnych;
 • sprawdza obligatoryjność i aktualność norm;
 • prowadzi Sekretariaty krajowe komitetów technicznych KT nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego oraz KT nr 138 ds. Kolejnictwa.

kontakt

Kierownik Działu

mgr Agnieszka Kaczorek
tel. +48 22 47 31 084
akaczorek@ikolej.pl


Pełnomocnik Dyrektora IK ds. Wydawnictw Naukowych
mgr Joanna Cybulska
tel. +48 22 47 31 240
e-mail: joannacybulska@ikolej.pl

 

Sekretarz ds. Wydawnictw Naukowych
mgr Marta Kobierska
tel. +48 22 47 31 560
e-mail: mkobierska@ikolej.pl

 

Zamawianie wydawnictw
Bożena Kowalska
tel. +48 22 473 14 78
tel. kol. (922) 47 31 478
bkowalska@ikolej.pl

 

Biblioteka i czytelnia
lic. Hanna Wójcik
tel. +48 22 473 14 77
tel. kol. (922) 47 31 4 77
bointek@ikolej.pl

 

 

Komitet Techniczny nr nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Komitet Techniczny nr 138 ds. Kolejnictwa

Sekretarz
mgr Agnieszka Kaczorek
tel. +48 22 47 31 084
akaczorek@ikolej.pl