ZAKŁAD STEROWANIA RUCHEM I TELEINFORMATYKI

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

(dla potrzeb realizowanych procesów certyfikacji)

 • Badania systemów i urządzeń sterowania ruchem:
  • Badania poprawności funkcjonowania systemów i urządzeń sterowania ruchem,

  • Badania bezpieczeństwa systemów i urządzeń sterowania ruchem,

  • Opracowanie i weryfikacja dowodów bezpieczeństwa dla urządzeń srk,

  • Badania systemów zasilania urządzeń sterowania ruchem,
  • Badania elementów i systemów ogrzewania rozjazdów,
  • Badania elementów powrotnej sieci trakcyjnej oraz uszynień,
  • Badania urządzeń przeciwprzepięciowych i przeciwporażeniowych,
  • Badania zakłóceń pochodzących od taboru oraz ich wpływu na systemy i urządzenia srk,
  • Badanie pokładowych urządzeń sterowania w pojazdach szynowych (kolej, kolej miejska, metro),
  • Badanie systemów sterowania i prowadzenia ruchu kolei miejskich i metra,
  • Badania systemów automatycznego sterowania rozrządzaniem odprzęgów (asr),
  • Badania niezawodności urządzeń i systemów,
  • Badania laboratoryjne urządzeń i elementów:
   • mechaniczne,
   • elektryczne,
   • fotometryczne,
   • środowiskowe,
   • kompatybilności elektromagnetycznej,
   • trwałości,
  • Badania terenowe urządzeń i systemów,
  • Badania eksploatacyjne urządzeń i systemów.
 • Badania systemów i urządzeń telekomunikacyjnych oraz kompatybilności elektromagnetycznej:
  • Badania urządzeń i systemów:
   • telekomunikacji przewodowej i radiowej,
   • informowania podróżnych,
   • telewizji przemysłowej,
  • Badanie odporności i wytrzymałości urządzeń na narażenia różnych typów,
  • Badanie poziomu zakłóceń radioelektrycznych emitowanych przez urządzenia.

Do góry

PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE, ANALIZY I EKSPERTYZY

 • Systemy i urządzenia sterowania ruchem:

  • Prace studialne w zakresie wykonalności projektów systemów sterowania ruchem,

  • Prace studialne w zakresie wdrażania europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS),

  • Prace studialne w zakresie projektowania systemów sterowania pociągiem,

  • Standaryzacja wymagań, przepisów i instrukcji,

  • Analiza i ocena strategii eksploatacji urządzeń,

  • Analiza systemów diagnostycznych,

  • Analiza systemów i procesów eksploatacji,

  • Oceny i ekspertyzy dla realizowanych procesów certyfikacji,

  • Szkolenia otwarte, staże inżynierskie.

Do góry

Kontakt

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Andrzej Toruń, prof. IK

tel. +48 22 47 31 490

fax +48 22 47 31 036

atorun@ikolej.pl

 

Kierownik Pracowni Oddziaływania Tor-Pojazd

mgr inż. Dominik Adamski

tel. +48 22 47 31 385

dadamski@ikolej.pl

 

Kierownik Pracowni Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym

mgr inż. Marcin Gołębiewski

tel. +48 22 47 31 457

mgolebiewski@ikolej.pl

 

Sekretariat

Anna Grzybowska

tel. +48 22 47 31 490
fax +48 22 47 31 036

Do góry