ZAKŁAD STEROWANIA RUCHEM I TELEINFORMATYKI

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

 • Badania systemów i urządzeń sterowania ruchem:
  • Badania poprawności funkcjonowania systemów i urządzeń sterowania ruchem

  • Badania bezpieczeństwa systemów i urządzeń steriowania ruchem

  • Opracowanie i weryfikacja dowodów bezpieczeństwa dla urządzeń srk

  • Badania systemów zasilania urządzeń sterowania ruchem
  • Badania elementów i systemów ogrzewania rozjazdów
  • Badania elementów powrotnej sieci trakcyjnej oraz uszynień
  • Badania urządzeń przeciwprzepięciowych i przeciwporażeniowych
  • Badania zakłóceń pochodzących od taboru oraz ich wpływu na systemy i urządzenia srk
  • Badanie pokładowych urządzeń sterowania w pojazdach szynowych (kolej, kolej miejska, metro)
  • Badanie systemów sterowania i prowadzenia ruchu kolei miejskich i metra
  • Badania systemów automatycznego sterowania rozrządzaniem odprzęgów (asr)
  • Badania niezawodności urządzeń i systemów
  • Badania laboratoryjne urządzeń i elementów:
   • mechaniczne
   • elektryczne
   • fotometryczne
   • środowiskowe
   • kompatybilności elektromagnetycznej
   • trwałości
  • Badania terenowe urządzeń i systemów
  • Badania eksploatacyjne urządzeń i systemów.
 • Badania systemów i urządzeń telekomunikacyjnych oraz kompatybilności elektromagnetycznej
  • Badania urządzeń i systemów:
   • telekomunikacji przewodowej i radiowej
   • informowania podróżnych
   • telewizji przemysłowej
  • Badanie odporności i wytrzymałości urządzeń na narażenia różnych typów
  • Badanie poziomu zakłóceń radioelektrycznych emitowanych przez urządzenia.

Do góry

PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE, ANALIZY I EKSPERTYZY

 • Systemy i urządzenia sterowania ruchem:

  • Prace studialne w zakresie wykonalności projektów systemów sterowania ruchem

  • Prace studialne w zakresie wdrażania europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)

  • Prace studialne w zakresie projektowania systemów sterowania pociągiem

  • Standaryzacja wymagań, przepisów i instrukcji

  • Analiza i ocena strategii eksploatacji urządzeń

  • Analiza systemów diagnostycznych

  • Analiza systemów i procesów eksploatacji

  • Prace konsultingowe z zakresu urządzeń srk

  • Oceny i ekspertyzy

  • Konsultacje, szkolenia, staże inżynierskie

  • Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań

  • Doradztwo techniczne.

Do góry

Kontakt

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Andrzej Toruń, prof. IK

tel. +48 22 47 31 490

fax +48 22 47 31 036

atorun@ikolej.pl

 

Kierownik Pracowni Oddziaływania Tor-Pojazd

dr inż. Andrzej Białoń

tel. +48 22 473 14 53

abialon@ikolej.pl

 

Kierownik Pracowni Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym

mgr inż. Marcin Gołębiewski

tel. +48 22 47 31 457

mgolebiewski@ikolej.pl

 

Sekretariat:

Anna Grzybowska

tel. +48 22 47 31 490
fax +48 22 47 31 036

Do góry