O WYDAWNICTWIE

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kolejnictwa specjalizuje się w wydawaniu publikacji z dziedziny szeroko rozumianego transportu szynowego. W szczególności dotyczą one zagadnień budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz szynowego transportu miejskiego, technologii przewozów pasażerów i ładunków, konstrukcji i eksploatacji pojazdów szynowych, bezpieczeństwa publicznego i technicznego w transporcie szynowym, analiz ekonomicznych w transporcie szynowym, modelowania systemów i procesów transportu szynowego, oddziaływania na środowisko naturalne oraz dostępu do transportu szynowego dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

 

Nasze Wydawnictwo stawia sobie za cel posiadanie takiej oferty wydawniczej, która odpowiada na najbardziej aktualne problemy transportu szynowego, a przeznaczona jest zarówno dla pracowników nauki czy studentów kierunków transportowych, ale także dla menedżerów czy przedsiębiorców z dziedziny szeroko rozumianego transportu szynowego.

 

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kolejnictwa znalazło się w Wykazie MNiSW.


Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kolejnictwa wydaje również od 1956 r. kwartalnik Problemy Kolejnictwa będący najstarszym kolejowym czasopismem technicznym:

https://problemykolejnictwa.pl/pl/