WYDAWNICTWO NAUKOWE

 

O Wydawnictwie
Zasady etyki
Dla Autorów

 

Nasze wydawnictwa
Dystrybucja KontaktWydawnictwo Naukowe Instytutu Kolejnictwa specjalizuje się w wydawaniu publikacji z dziedziny szeroko rozumianego transportu szynowego. W szczególności dotyczą one zagadnień budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz szynowego transportu miejskiego, technologii przewozów pasażerów i ładunków, konstrukcji i eksploatacji pojazdów szynowych, bezpieczeństwa publicznego i technicznego w transporcie szynowym, analiz ekonomicznych w transporcie szynowym, modelowania systemów i procesów transportu szynowego, oddziaływania na środowisko naturalne oraz dostępu do transportu szynowego dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Nasze Wydawnictwo stawia sobie za cel posiadanie takiej oferty wydawniczej, która odpowiada na najbardziej aktualne problemy transportu szynowego, a przeznaczona jest zarówno dla pracowników nauki czy studentów kierunków transportowych, ale także dla menedżerów czy przedsiębiorców z dziedziny szeroko rozumianego transportu szynowego.

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kolejnictwa znalazło się w Wykazie MNiSW.

 

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kolejnictwa wydaje również od 1956 r. kwartalnik Problemy Kolejnictwa będący najstarszym kolejowym czasopismem technicznym.

 

https://problemykolejnictwa.pl/pl/

 

Przygotowanie i wydanie anglojęzycznych wersji artykułów, udział recenzentów zagranicznych w ocenie publikacji, zakup identyfikatorów DOI z dostępem do platformy Crossref oraz wdrożenie procedury antyplagiatowej finansowane jest w ramach umowy 923/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.