22.02.2018 12:42

Zagrożenia w nawierzchni kolejowej

Monografia autorstwa H. Bałuch


Bezpieczeństwo w drogach kolejowych wymaga przede wszystkim umiejętności rozpoznawania zagrożeń, ich oceny i znajomości sposobów przeciwdziałania. Duże znaczenie tych umiejętności wynika stąd, że nie jest obecnie i zapewne jeszcze przez pewien czas nie będzie możliwe wczesne usuwanie wszystkich zagrożeń, które są dostrzegane.

Wymaga to więc skupienia uwagi na zagrożeniach charakteryzujących się największym prawdopodobieństwem doprowadzenia do wypadków lub znacznych strat. Do budowy i utrzymania dróg kolejowych niezbędne są duże umiejętności i odpowiednie nakłady. Niespełnienie tych dwóch elementarnych warunków prowadzi do zagrożeń i zmniejszenia bezpieczeństwa.

Skutkiem zagrożeń na kolejach europejskich jest m.in. kilkaset wykolejeń pociągów towarowych rocznie, przy średnich stratach przypadających na jedno wykolejenie wynoszących w przybliżeniu 1 mln euro [110]. W 33% przyczyną tych wykolejeń jest zły stan dróg kolejowych.

(Fragment z rozdziału wstępnego Autora)

 

Autor: Henryk Bałuch
ISBN: 978-83-943246-0-5
Liczba stron: 290
Bibliografia: 402
Rok wydania:  2017