27.06.2023 13:01

XXXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych


W dniu 26 czerwca 2023 roku w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się XXXI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych. W wydarzeniu ze strony Instytutu Kolejnictwa wzięli udział: dr hab. inż. Andrzej Massel – Dyrektor oraz dr Renata Barcikowska – Kierownik Działu Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej.  Podczas posiedzenia omówiono i podsumowano Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”, którego współorganizatorem była Rada Główna Instytutów Badawczych (RGIB) pod przewodnictwem profesora dra hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego. W dalszej części obrad podsumowano działalność Rady w 2022 roku. Dr Renata Barcikowska jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RGIB przedstawiła stanowisko Komisji dotyczące działalności RGIB za okres od czerwca 2022 roku do czerwca 2023 roku. Odbyła się również dyskusja nad przyszłością instytutów badawczych w Polsce. Zaprezentowano ekspertyzę pt. „Wyniki instytutów badawczych w ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzonej w roku 2011 oraz 2022 – analiza i porównanie”. Ekspertyzę wygłosił  Leszek Stypułkowski z firmy Index Copernicus - Prezes Zarządu, CEO, Kierownik Działu Badań i Rozwoju.