30.07.2013 16:00

Wyzwania certyfikacji ETCS i GSM-R

Relacja z Warsztatów w Warszawie, 30 lipca 2013


Warsztaty zostały zorganizowane dla potrzeb wszystkich stron zaangażowanych w instalację i certyfikację Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) i Globalnego Systemu Radiokomunikacji Ruchome j dla Kolei (GSM-R) aby analizować wyzwania certyfikacji ETCS i GSM-R w odniesieniu do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności kolei oraz Decyzji Komisji Europejskiej ustanawiającej dla podsystemu Kontroli Jazdy i Sterowania Techniczną Specyfikację Interoperacyjności (CCS TSI).

Agenda przedstawiała się następująco:

  • Informacje wprowadzające do zagadnień certyfikacji i autoryzacji (w oparciu o DV29 i dalsze nowsze dokumenty, informacja o dostępnych bazach danych, procesach notyfikacji, zaangażowanych stronach, itp. – Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
  • Zagadnienia dotyczące certyfikacji i autoryzacji ETCS (składniki interoperacyjności, opcje, ograniczenia, poziom 1 i poziom 2) – ERA
  • Zagadnienia dotyczące certyfikacji i autoryzacji łączności (składniki interoperacyjności, bezpieczna integracja, ocena sieci, zaangażowane strony) – ERA
  • Dostępność przykładowych badań, rekomendacji, wytycznych, itp. – ERA
  • Wnioski z procesu certyfikacji ETCS i GSM‐R w Polsce – Instytut Kolejnictwa w Warszawie
  • Sesja pytań i odpowiedzi