30.10.2015 14:17

Wyróżnienie Ministra Gospodarki dla Instytutu


W dniu 28 października 2015 r. Instytut Kolejnictwa został uhonorowany przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego wyróżnieniem za innowacyjność w prowadzonej działalności naukowo-badawczej.

Wraz z życzeniami owocnego rozwoju, Dyrektor Instytutu dr inż. Andrzej Żurkowski otrzymał kryształową statuetkę oraz dyplom gratulacyjny.