17.01.2017 11:41

Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym

Monografia autorstwa: A. Rojek


Wyłączniki szybkie prądu stałego są stosowane od prawie stu lat. Przez cały ten okres konstrukcje te są systematyczne rozwijane oraz wprowadzane są nowe rozwiązania. Tym aparatom elektrycznym poświęcona jest monografia „Wyłączniki szybkie prądu stałego w transporcie szynowym”, wydana nakładem IK. Monografia podzielona jest na 10 rozdziałów i podsumowanie.

Rozdział 1 – wprowadzenie, poświęcony jest historii rozwoju wyłączników szybkich, począwszy od patentu T. Edisona, przez wyłączniki magnetowydmuchowe do ultraszybkich wyłączników wykorzystujących półprzewodniki oraz metodę wyłączania przeciwprądem.

W monografii opisano zagadnienia związane z występowaniem zwarć w obwodach prądu stałego układu zasilania trakcji elektrycznej, modelowaniu wyłączników szybkich, wymaganiom prawnym i normatywnym stawianym wyłącznikom szybkim prądu stałego oraz podziałowi wyłączników ze względu na miejsce ich zainstalowania, parametrów i metody wyłączania.

Dwa rozdziały poświęcono omówieniu procesu wyłączania prądu stałego i zjawiskom jemu towarzyszącym, takim jak jonizacja i dejonizacja kanału łukowego, oddziaływaniu czynników zewnętrznych na łuk elektryczny oraz przepięcia łączeniowe. Przedstawiono również wpływ innych urządzeń (głownie filtrów składowych zmiennych napięcia wyprostowanego) na przebieg prądu zwarciowego oraz jego wyłączania przez wyłącznik szybki.

Istotnym zagadnieniem poruszonym w monografii jest koordynacja zabezpieczeń zwarciowych w układzie pojazd trakcyjny – podstacja trakcyjna. W rozdziale poświęconym tej problematyce przedstawiono między innymi wyniki badań selektywności wyłączania przy zastosowaniu różnych typów wyłączników szybkich.

Znaczna część monografii poświęcona jest budowie i zasadzie działania wyłączników szybkich prądu stałego. W rozdziale tym opisano różne konstrukcje wyłączników, budowę i zasadę działania ich podstawowych elementów, w tym napędów, układów wyzwalania, komór łukowych i urządzeń magnetowydmuchowych. Dużą uwagę poświęcono parametrom wyłączników szybkich, w szczególności czasom własnym i łukowym oraz zdolności wyłączania przez wyłączniki prądów krytycznych.

Monografię uzupełnia opis i zestawienie parametrów wyłączników szybkich stosowanych w transporcie szynowym w Polsce i Europie.

 

Autor: Artur Rojek
ISBN: 978-83-930070-7-3
Liczba stron: 163
Bibliografia: 178 poz.
Rok wydania:  2016