23.11.2017 15:14

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W TRANSPORCIE SZYNOWYM”


W dniach 15-16 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Najnowsze technologie w transporcie szynowym”, organizowana cyklicznie przez Instytut Kolejnictwa wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej.

Podczas otwarcia konferencji gośćmi honorowymi byli m. in. Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Marianna Jacyna  Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz inni goście z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich i badawczych.

Tegoroczne obrady  konferencji przyjęły nieco inną formę niż w latach poprzednich. Dwudniowy program podzielony był na V sesji plenarnych  oraz pierwszy raz w historii ART, sesję posterową, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników.

Trwająca dwa dni konferencja zgromadziła około 120 uczestników, w tym prelegentów, wśród których znajdowali się przedstawiciele wyższych uczelni: Politechniki Warszawskiej, Krakowskiej, Śląskiej, Gdańskiej, Poznańskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Obecni byli także przedstawiciele Instytutu Pojazdów Szynowych, a także uczniowie z Technikum Kolejowego nr 6 w Siedlcach.

Instytut Kolejnictwa gościł również przedstawicieli urzędów administracji państwowej: UTK, MIB, oraz  spółki kolejowe i przedsiębiorstwa produkcyjne oraz usługowe związane z transportem szynowym: Bombardier Transportation, PESA Bydgoszcz S.A., Mabo Sp.z o.o., Alma S.A., Hutrem Serwis S.A., Control Process S.A., Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o., PKP PLK, PKP S.A. W konferencji również wzięli udział goście z zagranicy: z Białorusi, Czech, Rosji i Ukrainy.

Konferencja obejmowała następujące obszary badawcze: Ruch kolejowy i eksploatacja kolei, Infrastruktura transportu szynowego, Sterowanie ruchem i teleinformatyka kolejowa, Trakcja i pojazdy szynowe, Inżynieria materiałowa i recykling w transporcie szynowym. Łącznie przedstawiono 30 referatów oraz zaprezentowano 26 plakatów z kraju i zagranicy. Artykuły przygotowane na konferencję będą zamieszczone w czasopiśmie naukowym „Problemy Kolejnictwa” wydawanym  przez Instytut Kolejnictwa.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć tego wydarzenia

Galeria zdjęć