22.11.2016 14:48

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Kolejnictwa i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Jubileusz 65-lecia Instytutu Kolejnictwa


 

W dniach 9-10 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Najnowsze technologie w transporcie szynowym”, organizowana cyklicznie przez Instytut Kolejnictwa wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej.

Tegoroczne wydarzenie powiązane było z obchodami Jubileuszu 65-lecia Instytutu Kolejnictwa. Konferencję rozpoczęła uroczysta sesja jubileuszowa poświęcona 65–letniej działalności IK. Gośćmi honorowymi tej sesji byli m. in. Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Wojciech Wawrzyński – Prorektor Politechniki Warszawskiej oraz inni goście z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich i badawczych.

Podczas tej uroczystej sesji została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Kolejnictwa a Naukowo-Badawczym Instytutem Transportu „Transtechnika” na Białorusi, reprezentowanym przez jego Dyrektora Generalnego – Andreja V. Koroleva. Ambasadę Republiki Białorusi w Polsce reprezentowała Pani Olga Suromeiko, zastępca przedstawiciela handlowego. Jest to praktyczna realizacja uzgodnień międzynarodowych na wysokim szczeblu, dokonanych przez  Wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, którzy przeprowadzili wizyty na Białorusi.

Konferencję rozpoczęła sesja plenarna poświęcona certyfikacji w transporcie szynowym. Przewodniczyła jej Pani prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Trwająca dwa dni konferencja zgromadziła około 140 uczestników, w tym prelegentów, wśród których znajdowali się przedstawiciele wyższych uczelni: Politechniki Warszawskiej, Poznańskiej, Krakowskiej, oraz Gdańskiej, a także Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Humanistyczno-Technologicznego w Radomiu, Szkoły Głównej Handlowej, instytutów badawczych: Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Pojazdów Szynowych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytut Logistyki i Magazynowania.

Obecni byli także przedstawiciele urzędów administracji państwowej: UTK, MIB, oraz kilkunastu spółek kolejowych i przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych związanych z transportem szynowym: BOMBARDIER, COVER, Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., PESA, PKP Budownictwo Sp .z o.o., PKP CARGO S.A., PKP PLK, PKP S.A., SHIM-POL, STADLER, STRABAG, TAPS. W konferencji również wzięli udział goście z zagranicy: z Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (EUAR), Austrii, Białorusi, Czech, Niemiec, Ukrainy.

Konferencja obejmowała następujące obszary badawcze: Ruch kolejowy i eksploatacja kolei, Infrastruktura transportu szynowego, Sterowanie ruchem i teleinformatyka kolejowa, Trakcja i pojazdy szynowe, Inżynieria materiałowa i recykling w transporcie szynowym. Łącznie przedstawiono 61 referatów w tym 6 zagranicznych. Artykuły przygotowane na konferencję będą zamieszczone w czasopiśmie naukowym „Problemy Kolejnictwa”, wydawanym  przez Instytut Kolejnictwa.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć tego wydarzenia

Galeria zdjęć