20.06.2023 18:34

Upamiętnienie profesora Henryka Bałucha (1932-2020)


W dniu 20 czerwca 2023 roku w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone upamiętnieniu profesora Henryka Bałucha (1932-2020).

 

Prof. dr hab. inż Henryk Bałuch był wybitnym uczonym w dziedzinie dróg kolejowych, członkiem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, wieloletnim pracownikiem IK i jego dyrektorem, członkiem Rady Naukowej IK oraz redaktorem naczelnym "Problemów Kolejnictwa". Był autorem wielu publikacji, w tym fundamentalnych monografii poświęconych zagadnieniom konstrukcji i utrzymania nawierzchni kolejowych, projektowania układów geometrycznych torów, niezawodności i bezpieczeństwa dróg kolejowych.

 

Popiersie profesora zostało ufundowane z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP przez uczniów profesora, osoby związane z profesorem H. Bałuchem, a także podmioty gospodarcze korzystające z wyników jego pracy.

 

Galeria