19.05.2021 14:19

Sympozjum Młodych Talentów Instytutu Kolejnictwa 2021


W dniach 19-20 maja 2021 r. w Instytucie Kolejnictwa miało miejsce Sympozjum Młodych Talentów SYMTA 2021.

Obrady podzielono na 7 sesji tematycznych:

 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • pojazdy szynowe,
 • kompatybilność elektromagnetyczna,
 • elementy infrastruktury,
 • procesy certyfikacji,
 • symulacja w badaniach i eksploatacji,
 • systemy łączności kolejowej.

Młodzi pracownicy Instytutu zaprezentowali 22 referaty, które zostaną wkrótce opublikowane w formie wydawnictwa zwartego.

Słuchacze uczestniczyli w Sympozjum w trybie on-line.

Cel Sympozjum:

 • prezentacja osiągnięć naukowych i zawodowych uczestników,
 • wymiana informacji o pracach realizowanych w komórkach organizacyjnych Instytutu Kolejnictwa,
 • wymiana doświadczeń związanych z prezentowaniem i  publikowaniem swoich osiągnięć,
 • przygotowanie młodych pracowników IK do samodzielnej działalności naukowej i badawczej.

 

Harmonogram

Galeria

Monografia