24.10.2022 12:07

Spotkanie Koła Zakładowego SITK RP przy IK z Zarządem SITK RP Oddziału Warszawskiego


W dniu 19 października 2022 r. w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie odbyło się spotkanie Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP). W spotkaniu tym oprócz osób reprezentujących Koło uczestniczył prezes Oddziału Warszawskiego SITK RP kolega Ireneusz Jasiński oraz sympatycy kolei reprezentujący inne firmy z branży IT w transporcie.

Podczas spotkania Zarząd Koła Zakładowego przedstawił informację o zaangażowaniu pracowników Instytutu Kolejnictwa, przy zachowaniu afiliacji Instytutu, w popularyzacji działań na rzecz transportu w imię idei, jaka przyświeca Stowarzyszeniu, m.in. na konferencjach tematyczny dotyczących kolejnictwu organizowanych przez Oddziały SITK RP w Częstochowie, Kielcach czy Krakowie. Wyrazy uznania Zarządu Oddziału Warszawskiego otrzymała zaakceptowana zarówno przez Dyrektora Instytutu Kolejnictwa kolegę dr hab. inż. Andrzeja Massela jak i organizatorów konferencji Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu zgoda na zorganizowanie panelu poświęconego perspektywom badawczym obszarów transportu. Podczas tego panelu pod przewodnictwem kolegi prof. dr. hab. Inż. Jacka Kukulskiego (przewodniczącego Koła SITK przy Politechnice Warszawskiej) osoby przynależne do Koła Zakładowego SITK RP przy IK przedstawiły 6 referatów z szerokiego spektrum tematów dotyczących obszarów badawczych transportu kolejowego.

W trakcie spotkania kolega Ireneusz Jasiński podziękował Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa za zaangażowanie jako współorganizator wraz z Zarządem Krajowym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w organizację V Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „IT & OT w Transporcie Szynowym”, która odbyła się w dniach 10-12 października 2022 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.

Podczas spotkania Kierownik Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki kolega dr hab. inż. Andrzej Toruń, prof. IK, pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejowej przy Zarządzie Krajowym SITK RP krótko przedstawił informacje ze spotkań Sekcji w obecnej kadencji.

Spotkanie zakończyło uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich koleżankom i kolegom, którzy dołączyli w bieżącym roku do Koła Zakładowego SITK RP przy IK. Do grona osób przynależnych do Koła dołączyło również dwóch kolegów reprezentujących inne firmy działające w branży IT w transporcie.