30.12.2016 14:21

Rola kolei w transporcie intermodalnym

Monografia autorstwa: J. Poliński


Przedstawiony w monografii materiał stanowi wieloletni dorobek Instytutu Kolejnictwa oraz innych jednostek naukowych, które aktywnie wpływały na rozwój transportu intermodalnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli kolei w tym systemie przewozów. Książka składa się z sześciu rozdziałów i załącznika, w którym zamieszczono definicje podstawowych pojęć.


Czytelnik znajdzie w książce szereg istotnych informacji związanych z transportem intermodalnym, które dotyczą m.in.:
•    podsystemów przewozowych wykorzystywanych przez ten system przewozów,
•    kodyfikacji jednostek ładunkowych,
•    linii kolejowych dedykowanych przewozom intermodalnym,
•    projektowania terminali i oceny ich pracy,
•    rynku transportu intermodalnego w Polsce.

Na końcu poszczególnych rozdziałów podano linki do ciekawych materiałów wizualne lub ar-tykułów, które pozwolą czytelnikowi pogłębić poruszaną  problematykę. Temu celowi może także posłużyć bogata bibliografia, z której korzystał autor.

Kompleksowe przedstawienie problematyki transportu intermodalnego sprawia, że książka może być przydatna do rozwiązywania konkretnych problemów decyzyjnych. Jest ona adresowana do inżynierów i techników, praktyków zajmujących się transportem intermodalnym w jego poszczególnych ogniwach, studentów, pracowników administracji samorządowej, a także innych osób zainteresowanych problematyką tego systemu przewozu towarów.

 

Autor: Janusz Poliński
ISBN: 978-83-930070-2-8
Liczba stron: 332
Bibliografia: 294 poz.
Rok wydania:  2015