06.12.2013 12:00

Relacja z Konferencji "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym"

W daniach 04-06 grudnia 2013r w Zakopanem odbyła się konferencja, podczas której swoje referaty wygłosili pracownicy Instytutu Kolejnictwa.


W daniach 04-06 grudnia 2013r w Zakopanem odbyła się konferencja zorganizowana przez SITK Kraków. W XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym" uczestniczyło wielu specjalistów z branży transportu szynowego, w tym pracownicy IK.

Tematyka konferencji obejmowała następujące obszary:

 1. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu i eksploatacji infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy.
 2. Nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą (środkami trwałymi) – prognozowanie, budżetowanie.
 3. Nowoczesne systemy diagnostyki i analiz danych (zintegrowana analiza stanu, wczesne ostrzeganie, prognoza stanu- trendy)
 4. Uwarunkowania formalno-prawne, organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju transportu kolejowego, w tym kontrakt wieloletni, kształcenie kadr.
 5. Innowacyjne rozwiązania techniczne oraz racjonalizacja uregulowań organizacyjnych i prawnych dla usprawnienia realizacji kolejowych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie 2014 – 2020.

Podczas konferencji swoje referaty wygłosili pracownicy Instytutu Kolejnictwa:

 • Andrzej Żurkowski
 • Henryk Bałuch
 • Marek Pawlik
 • Zbigniew Szafrański
 • Witold Olpiński
 • Renata Maleda
 • Robert Kruk (współautor Przemysław Brona)
 • Grzegorz Stencel
 • Jerzy Makała

Andrzej Żurkowski fot. IKHenryk Bałuch fot. IKMarek Pawlik fot. IKZbigniew Szafrański fot IKWitold Olpiński fot. IKRenata Maleda fot. IKRobert Kruk fot. IKGrzegorz Stencel fot. IKJerzy Makała fot. IK