30.04.2018 10:35

Projekt INNORAIL realizowany w ramach konkursu GOSPOSTRATEG

Piszą o IK.


„Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego” to projekt zgłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury do konkursu GOSPOSTRATEG, realizowany wspólnie z  Ministerstwem Rozwoju, Instytutem Kolejnictwa i Akademią Leona Kuźmińskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z szersza informacją zmieszczoną tutaj.