19.07.2011 00:00

Prezentacja wyrobów w Instytucie Kolejnictwa

W dniu 19.07.2011 w Instytucie Kolejnictwa odbyła się prezentacja wyrobów Włoskiej firmy Italian Brakes. Współorganizatorem tego spotkania było Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa.


W prezentacji uczestniczyli przedstawiciele firmy Italian Brakes w osobie vice- prezesa Placido de Martino i dra Alfredo Elia.

Ze strony polskich producentów taboru i przewoźników uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Newagu, Przewozów Regionalnych, PKP Intercity, Metro Warszawa, Tramwajów Warszawskich, Kolei Mazowieckich, PKP SKM w Trójmieście.

Tematyka prezentacji Italian Brakes obejmowała produkty cierne hamulca przeznaczone do pociągów pasażerskich, towarowych, pociągów metra, tramwajów i autobusów.

Przedstawione zostały podstawowe parametry techniczne wyrobów, dopuszczenia i certyfikaty uzyskane przez firmę Italia Brakes.

Po prezentacji wyrobów odbyła się dyskusja dotycząca prezentowanych wyrobów.