04.07.2018 14:45

Prace ładunkowe w transporcie kolejowym

Monografia autorstwa J. Poliński


Rozwój transportu i technologii przewozowych ładunków stanowi kluczowe zadanie dla bezpiecznego, sprawnego i efektywnego ich przepływu w sieciach logistycznych. Monografia dotyczy prac ładunkowych związanych z transportem kolejowym.  Ich prawidłowa realizacja przekłada się m.in. na jakość obsługi klienta, szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz czas dostawy. Specyfika przewożonych koleją ładunków i ich szeroki asortyment wpływa na stosowanie przez operatorów transportu coraz bardziej zaawansowanych technologii prac ładunkowych, z którymi są nierozerwalnie związane maszyny i urządzenia ładunkowe, obsługiwane przez wykwalifikowany personel.

Czytelnik znajdzie w książce informacje dotyczące: klasyfikacji ładunków, rodzajów opakowań transportowych i jednostek ładunkowych, wagonów towarowych, maszyn i urządzeń ładunkowych, a także informacje dotyczące technologii i uwarunkowań związanych z realizacją prac ładunkowych oraz rozmieszczenia, zabezpieczenia i mocowania ładunków w wagonach na czas przewozu. Jeden z rozdziałów poświęcono zagadnieniom obsługi ładunków na stykach torów o różnych szerokościach.

Dzięki szeroko omówionym zagadnieniom teoretycznym i praktycznym uwarunkowaniom prac ładunkowych, monografia może służyć do pogłębienia wiedzy o przeładunkach towarów w transporcie kolejowym. Książka jest adresowana do inżynierów i techników zajmujących się procesami ładunkowymi w transporcie kolejowym, studentów, pracowników punktów ładunkowych, bocznic kolejowych, a także osób zainteresowanych tą problematyką. Dzięki kompleksowemu potraktowaniu prac ładunkowych, może także wspomagać procesy decyzyjne.

 

Autor: Janusz Poliński
ISBN: 978-83-943246-2-9
Liczba stron: 328
Bibliografia: 486
Rok wydania: 2018