04.06.2012 23:00

Pożegnanie prof. Jerzego Węgierskiego

4 czerwca 2012r zmarł wybitny naukowiec wieloletni pracownik zamiejscowego zakładu PKP w Katowicach - Jerzy Julian Węgierski.


prof. dr hab. inż.  Jerzy  Węgierski

13.02.1915 Lwów - 04.06.2012 Katowice

Odszedł wybitny specjalista w zakresie probabilistycznych metod projektowania linii i stacji kolejowych. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. 1937 - 1938 Asystent Politechniki, 1938 - 1939 kierownik Odcinka w Oddziale Przebudowy Stacji Zakopane DOKP Kraków, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, podporucznik Armii Krajowej, z obszaru miasta Lwowa, aresztowany przez NKWD 14 lutego 1945r i skazany na 10 lat łagrów, w jednym z nich poznał Aleksandra Sołżenicyna, który po latach uwiecznił jego postać w "Archipelagu Gułag".

Skazany administracyjnie na dożywotnie zesłanie powrócił do Polski w ramach repatriacji w 1955r. rozpoczął pracę w biurach projektów górnictwa, a następnie podjął się zorganizowania w Katowicach i stanął na czele Zakładu Rozwoju Kolei w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, należącym do Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa w Warszawie. Szybko zyskał sobie opinię wysoce cenionego organizatora i utalentowanego badacza. Jego prace teoretyczne i wdrożenia zaowocowały nadaniem mu stopni naukowych i tytułu profesora. Napisał łącznie 150 artykułów i dwie monografie naukowe, w tym „Metody probabilistyczne w projektowaniu transportu” WKŁ 1971, w której po raz pierwszy znalazły się podstawy tej nowoczesnej wiedzy. Wiele czasu poświęcał kształceniu kadr naukowych. Jego uczniowie są już profesorami.

Po powrocie z zesłania do Polski pracował w latach 1956 - 1967 jako generalny projektant w Biurze Projektów Przemysłu Węglowego w Gliwicach, później w Instytucie Urbanistyki i Architektury w Katowicach, oraz w latach 1968 - 1982 w PKP w Katowicach. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych (1964), w 1973 roku habilitował się na Politechnice Krakowskiej, a w 1976 roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego. Wykładał także na Politechnice Śląskiej i Warszawskiej, a po przejściu na emeryturę w 1982 jako profesor kontraktowy na Politechnice Krakowskiej. W latach 1986-1974 wydał cztery książki z zakresu kolejnictwa i ogłosił około 150 publikacji w czasopismach technicznych.

Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa, Krzyżem Kawalerskim oraz Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1990-1991 otrzymał tytuły honorowe Zasłużonego dla Transportu RP i Zasłużonego dla Politechniki Śląskiej. W 1998 został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa katowickiego. Otrzymał nagrody za prace naukowe, techniczne i historyczne.

Laureat honorowy II edycji konkursu „Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei” z 2006r.