12.10.2017 15:09

Podczas 12 edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku Instytut Kolejnictwa podpisał dwie umowy o współpracy


We wtorek 26 września 2017 r. w Gdańsku,  podczas 12 edycji  Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, w obecności Ministra Andrzeja Bittela, który otworzył tegoroczną edycję Targów,  została podpisana umowa o współpracy pomiędzy czeskim Instytutem Badawczym Kolejnictwa  Vyzkumny Ustav Zeleznicni,a.s., który reprezentował dyrektor Instytutu František Bureš oraz wice dyrektor Antonin Blažek, a Instytutem Kolejnictwa z ramienia którego umowę podpisał dyrektor, Pan Andrzej Żurkowski.

Nawiązane porozumienie  ma polegać na wzajemnej współpracy w dziedzinie testowania, certyfikacji, oceny i badań i rozwoju.

W dniu 27 września 2017 r. miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, inicjującego współpracę pomiędzy Instytutem Kolejnictwa i PKP Informatyką w zakresie wspólnych rozwiązań informatycznych, prac badawczo-rozwojowych, tworzenia nowych produktów i usług oraz poszukiwania źródeł ich finansowania. List w imieniu spółki PKP Informatyka podpisał Prezes Zarządu, Pan Tomasz Miszczuk, a z ramienia Instytutu – dyrektor, Pan Andrzej Żurkowski.