09.04.2018 12:48

Panele dyskusyjne dotyczące EFSI oraz instrumentów zarządzanych centralnie przez KE tj. HORYZONT 2020, COSME i instrumenty finansowe


W dniu 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja dotycząca działań realizowanych w ramach instrumentów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską tj. HORYZONT 2020, COSME i instrumenty finansowe.

Więcej informacji tutaj