22.12.2022 10:32

Pan dr inż. Andrzej Massel Dyrektor Instytutu Kolejnictwa został nominowany na wiceprzewodniczącego IRRB UIC na kadencję 2023-2025

Członkostwo Instytutu Kolejnictwa w International Railway Research Board (IRRB) UIC. Pan Dyrektor Andrzej Massel Wiceprzewodniczącym UIC IRRB.


Instytut Kolejnictwa jest aktywnym członkiem międzynarodowej platformy badawczej UIC, koordynującej globalną współpracę kolei w zakresie badań i innowacji. Jest to jeden
z organów UIC (IRRB), którego zadaniem jest wspieranie kolei oraz jednostek badawczych w obszarze badań i innowacji w transporcie kolejowym na poziomie globalnym między innymi poprzez wspieranie środowiska naukowego w identyfikowaniu zagadnień badawczych w celu najlepszego wykorzystania potencjału badawczego i innowacyjności.
Z końcem 2022 r. upłynęła kolejna kadencja kierownictwa IRRB, w którym Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, Pan Andrzej Massel piastował funkcję Wiceprzewodniczącego.
Dnia 08 grudnia 2022 r. w Paryżu Pan Dyrektor został ponownie wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego IRRB (kadencja 2023-2025), a wybór ten został zatwierdzony przez  General Assembly UIC.

W 2019 r. Instytut Kolejnictwa pełnił wiodącą rolę w procesie nowelizacji dokumentu GVRD II – „Global Vision for Railway Development”, w ramach IRRB.

Założenia nowej wersji Księgi, to:

  • wsparcie kolei w rozwoju procesów optymalizacji systemów kolejowych w przyszłości
    w celu zaspokojenia rosnących oczekiwań klientów,
  • identyfikacja najlepszych praktyk po to, by wskazać je jako przykładowe rozwiązania
    z obszaru kolei oraz poza koleją w celu możliwego ich wykorzystania,
  • wsparcie środowiska kolejowego w celu przekształcania kolei w bardziej atrakcyjny
    dla użytkowników środek transportu z założeniem, że kolej stanie się „kręgosłupem” systemu transportowego.

W poprzedniej i obecnej kadencji, Pani Dyrektor Andrzej Massel jako Wiceprzewodniczący IRRB  nadzoruje prace grupy roboczej (WG1), której podlega tematyka aktualizacji długoterminowej strategii dla transportu kolejowego.

Instytut Kolejnictwa przykłada dużą wagę do prac z obszaru międzynarodowego. Cieszymy się, że możemy w efektywny sposób wspierać prace UIC w obszarze badań i innowacji.