01.04.2022 10:30

Pan Andrzej Massel nowym Dyrektorem Instytutu Kolejnictwa


Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk, z dniem 1 kwietnia 2022 r. powołał Pana Andrzeja Massela na stanowisko dyrektora Instytutu Kolejnictwa (na podstawie art. 24. ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 498).


Jednocześnie, z dniem 31 marca 2022 r. Pan Andrzej Massel został odwołany ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Kolejnictwa (na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 498) oraz zwolniony z pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Kolejnictwa, które wyznaczone zostały pismem z dn. 22 października 2021 r.